Zájem o provozní úvěry se potvrzuje

Poskytování krizových provozních úvěrů s dotací a garancí Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) se rozbíhá, zájem se projevuje především o program Provoz určený prvovýrobcům v zemědělství a podnikatelům hospodařícím v lese. Menší zájem dosud projevili zpracovatelé zemědělských produktů, kteří mohou využít úrokové finanční podpory v rámci programu Zpracovatel – Provoz. Vyplývá to ze statistiky uvedené na internetových stránkách PGRLF. K 27. červenci eviduje fond v programu Provoz 165 žádostí s objemem úvěrů téměř 903 milionů korun, z toho 97 žádostí je schváleno a pět zamítnuto. V programu Zpracovatel – Provoz bylo podáno 17 žádostí s objemem úvěrů bezmála 555 milionů korun, z toho jeden byl schválen a tři zamítnuty.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond uzavřel k 27. červenci smlouvu o spolupráci v poskytování provozních úvěrů s osmi bankami. Podle informací z fondu má v počtu a objemu schválených žádostí náskok před ostatními zatím GE Money Bank. Ta k uvedenému datumu zaslala na fond již 69 žádostí o podporu z programu Provoz v objemu 431 milionů korun. Z toho 46 žádostí již fond schválil, upřesnila manažerka produktů pro zemědělce Iva Prokopová. „Podíl podaných žádostí jasně vyznívá pro program Provoz,“ uvedla a poukázala na to, že sedmnáct žádostí podaných zpracovateli v programu Zpracovatel – Provoz je v kontrastu ke 165 žádostem prvovýrobců o podporu z programu Provoz.
Výsledky, kterých GE Money Bank dosud dosáhla v oblasti provozních úvěrů, hodnotí velmi pozitivně. Podle ní počet i objem schválených žádostí naznačuje, že GE Money Bank je ve službách nabízených zemědělcům jedničkou na českém trhu. Celkovou sumu žádostí podaných na fond považuje za kladnou. „Zemědělci o podporu evidentně jeví zájem,“ prohlásila.
Z hlediska počtu zaregistrovaných žádostí a objemu provozních úvěrů je s GE Money srovnatelná Komerční banka, potvrdil podpůrný fond.
Průměrná výše úrokové dotace k provozním úvěrům pro zemědělce dosahuje podle Prokopové téměř 2,5 %. Podpory od PGRLF lze získat na provozní splátkové úvěry, čerpané účelově na provozní náklady podniku. Výjimkou jsou výdaje na pohonné hmoty a náklady vynaložené na mzdy. O podporu lze také žádat k revolvingovým a kontokorentním úvěrům. Maximální doba splatnosti úvěru je fondem stanovena na 18 měsíců. Úvěrové rámce jsou omezeny horní hranicí, kterou stanoví fond, u programu Provoz činí 25 milionů korun a u programu Zpracovatel Provoz až 50 milionů korun.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *