Zajistíme komplexní finanční služby

ČSOB Leasing, dceřiná společnost Československé obchodní banky, patří již 20 let mezi tradiční poskytovatele leasingových služeb na tuzemském trhu. Zajišťuje finanční služby jak pro soukromé osoby, tak pro podnikatele a podnikatelské subjekty.

 

Snahou ČSOB Leasingu je dlouhodobé partnerství s výrobci a dodavateli zemědělské techniky a zároveň s klienty – ať už ze segmentu korporátních zákazníků, malých a středních podniků nebo fyzických osob – podnikatelů. Jako leader trhu přichází ČSOB Leasing s akčními nabídkami a inovacemi, jejichž cílem je financovat širokou škálu zemědělských strojů a zařízení při zachování maximální rychlosti a jednoduchosti vyřízení vlastního financování. Součástí nabídky je vždy i zvýhodněné pojištění financovaných předmětů včetně poradenství při výběru vhodného produktu financování. ČSOB Leasing díky on-line portálu e‑Leasing rovněž poskytuje komfortní možnost sledování trvání smlouvy a operací v jejím rámci.

Součástí služeb poskytovaných ČSOB Leasingem je i zprostředkování dotačního poradenství. Cílem je pomoci klientovi již v okamžiku rozhodování, jestli vůbec a s využitím jaké formy financování nový stroj pořídit. ČSOB Leasing se tak stává skutečným partnerem klienta již v počátku procesu jeho úvah o investici do výrobních prostředků. Odborníci z Centra dotačního poradenství ČSOB Leasingu (CDP ČSOB Leasing) s klientem detailně analyzují a posoudí jeho situaci a vyhodnotí, zda je možné a reálné dosáhnout na podporu v rámci některého z dotačních titulů spolufinancovaných Evropskou unií.

ČSOB Leasing je svým klientům k dispozici prostřednictvím své pobočkové sítě pokrývající celé území České republiky. Na všech třinácti pobočkách a obchodních místech jsou vyškolení obchodní zástupci připraveni poradit s volbou toho nejvhodnějšího produktu jak v oblasti financování, tak v oblasti pojištění. Samozřejmostí je flexibilita zákaznických služeb v průběhu trvání smlouvy, stejně tak jako možnost namodelování parametrů smlouvy podle individuálních požadavků zákazníka ještě před jejím uzavřením.

O stávajících produktech pro podnikatele v oblasti zemědělství poskytl rozhovor Jan Kulhánek, ředitel rozvoje financování strojů a zařízení ČSOB Leasingu

Jak vnímáte současnou situaci v zemědělství?

Zemědělci to obecně nemají jednoduché, jejich podnikání ovlivňuje spousta faktorů – ať už jsou to povětrnostní vlivy nebo nadprodukce. Stát se snaží farmářům ulehčit situaci pomocí různých kompenzací, podpor a dotací. Naši klienti v sektoru zemědělství sice tvrdí, že dotace z Evropské unie nejsou samospasitelné – na druhou stranu lze ale konstatovat, že s dotační podporou se realizuje nadpoloviční většina obchodů. Pokud je to jen trochu možné, je investice do strojního vybavení nebo nových technologií zemědělským podnikatelem odsunuta a čeká se na vyhlášení vhodné dotační výzvy.

ČSOB Leasing sestavil zemědělským podnikatelům na míru Program AGRO. Jedná se o ucelený program výhodného financování pro zemědělce zaměřený na značkové financování zemědělské techniky s úrokovou podporou pro koncového zákazníka. Program zahrnuje ucelenou  produktovou nabídku ČSOB Leasingu, bez poplatků za uzavření smlouvy a bez nutnosti zřízení a vedení účtu. V rámci kvalitní péče o stávající koncové zákazníky je sjednáváno výhodné pojištění pro kompletní sortiment zemědělských strojů od ČSOB Pojišťovny prostřednictvím vlastního pojišťovacího makléře ČSOB Leasingu. Samozřejmostí je možnost sezónního splácení a využití programů Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) s dotací úrokové sazby. Dodavatelům nabízíme financování skladových a předváděcích strojů. V neposlední řadě je všem klientům v případě zájmu bezplatně poskytováno dotační a investiční poradenství.

Přímé zprostředkování dotační podpory bylo tedy asi důvodem pro zřízení Centra dotačního poradenství ČSOB Leasingu. Můžete upřesnit služby, které zemědělským podnikatelům toto centrum nabízí?

Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasingu vzniklo v létě roku 2015 a od té doby bylo v rámci jeho činnosti zpracováno již přes 230 dotačních auditů. Je pro nás velkou konkurenční výhodou. Služby centra zahrnují informační servis o novinkách a dotačních výzvách cílených podle podnikatelského zaměření klienta, posouzení konkrétního projektového záměru z pohledu podmínek dotačního titulu, zpracování žádosti a další konzultační činnost v průběhu hodnocení žádosti a realizace projektu. Přínosem pro klienta je zejména kombinace dotačního poradenství a financování investice pod jednou střechou, a to prostřednictvím důvěryhodné a stabilní společnosti.

Vznik Centra dotačního poradenství ČSOB Leasingu je naší odpovědí na zájem o tento typ služby ze strany velkých dodavatelů zemědělské techniky, kteří nás svou poptávkou na myšlenku poskytování interního dotačního poradenství tak trochu „navedli“.

Jak si Centrum dotačního poradenství ČSOB Leasingu vede v tvrdé konkurenci společností zabývajících se touto problematikou?

S našimi klienty jsme absolvovali v programovém období let 2014–2020 už tři kola dotačních výzev pro podávání žádostí o finanční podporu z Programu rozvoje venkova (PRV) a připravujeme se na čtvrté kolo.

V rámci třetího kola zpracovávali pracovníci Centra dotačního poradenství ČSOB Leasingu pro zájemce především žádosti v obecně nejpopulárnější operaci 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a v menší míře ve 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Zaznamenali jsme velký zájem převážně ze strany drobných zemědělců – tato skupina tvořila v podzimním kole výzev více než 90 % žadatelů. Významná část klientů předložila žádost s uznatelnými náklady do jednoho milionu korun. Beze zbytku tedy bylo splněno předsevzetí Centra dotačního poradenství ČSOB Leasingu – věnovat se právě těm, kteří dotace nejvíce potřebují, a zároveň jich dosud neuměli naplno využít.

Chtěli bychom všem našim ­klientům v oblasti zemědělství poděkovat za důvěru, se kterou se mnohdy poprvé vrhli do neklidných vod dotací právě s námi. O to víc mě těší, že všechny dotační žádosti podané naším prostřednictvím byly úspěšné.

Ve čtvrtém kole výzev, jehož podmínky by měly být vyhlášeny v první polovině února 2017, předpokládáme největší zájem o poskytnutí dotační podpory v rámci opatření 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců a 6.4.1 Investice do nezemědělských činností. Poptávka je i po zpracování žádostí v operaci 6.4.2 Podpora agroturistiky a nově 16.2.1 a 16.2.2 Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií, ať už v zemědělské prvovýrobě nebo při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh.

Klienti se nemusí bát oslovit naše poradce s jakýmkoli podnikatelským záměrem – vždy s nimi jejich projekt detailně probereme a zvolíme vhodný dotační program, popřípadě doporučíme alternativní řešení. Důvěřujeme svým schopnostem, proto u nás probíhá první platba ze strany klienta za námi poskytované služby až v momentě, kdy je námi podaná žádost úspěšně schválena a klient je vyzván k podpisu rozhodnutí o poskytnutí dotace. Mnohé firmy podnikající v dotačním poradenství často odůvodňují platbu předem za zpracování projektové žádosti tím, že studie či projekt jsou použitelné i do budoucna. Tato argumentace je mnohdy neopodstatněná a u nás neobstojí. Projekt psaný „do šuplíku“ rozhodně nepovažujeme za dobře odvedenou práci. Chceme vždy pro klienta výsledek.

Co byste vzkázal podnikatelům v zemědělství na závěr?

Především bych chtěl poděkovat všem spolupracujícím partnerům i koncovým zákazníkům, kteří se rozhodli pro financování s ČSOB Leasingem. Jejich důvěra a loajalita je pro nás zavazující, proto se snažíme s využitím optimalizace dostupných produktů vždy klientovu poptávku uspokojit.

Vstřícnost se nám vyplácí. Klienti se k nám vracejí s financováním následných investic, doporučují nás dál. Výjimkou nejsou případy, kdy zajišťujeme prostřednictvím skupiny ČSOB veškeré klientovy investice – od nemovitosti přes strojní a technologické vybavení až po osobní vůz, vše s doplňkovým pojištěním.

Jak říká latinské přísloví: „Dobrá pověst je lepší než peníze“. My máme obojí a jsme připraveni pomoci k dosažení vašich podnikatelských cílů. Přijďte se přesvědčit na některou z našich poboček.

Ing. Pavlína Šiknerová

ČSOB Leasing

Foto: Finanční poradenství poskytuje ČSOB také na veletrzích a zemědělských akcích

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *