Zákaz používání některých antikokcidik v České republice

Podle informace tiskového mluvčího MZe Pavla Kováře budou od 15. května 2002 po vzoru nařízení EU vyřazena některá antikokcidika ze seznamu povolených doplňkových látek. Důvodem je povinnost harmonizace českého a evropského práva a skutečnost, že použití těchto látek by mohlo vážně ohrozit český vývoz drůbežího masa. Jde o přípravky používané v chovech drůbeže (hrabavá, vodní, krůty, perličky, bažanti) a králíků.

V tiskové zprávě uvádí, že Nařízením Evropské komise č. 2205/2001 ze dne 14. listopadu 2001, které bylo zveřejněno v Úředním listu EU dne 15. listopadu, se vyřazují ze seznamu povolených doplňkových látek následující antikokcidika :
 meticlorpindol
 meticlorpindol/methylbenzochát
 amprolium
 amprolium/ethopabát
 dimteridazol
 nikarbazin
Z důvodu zpracování stávajících zásob těchto látek a jejich použití ve výživě zvířat nabývá toto nařízení účinnosti dnem 15. května 2002.
Převzetí tohoto nařízení do legislativních předpisů ČR pro oblast výživy zvířat bylo projednáno dne 19. prosince 2001 za účasti zástupců Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biofaktorů a léčiv, Státní veterinární správy a svazu výrobců krmiv. Při projednání byla zohledněna povinnost harmonizace předpisů EU s legislativou ČR a dále i skutečnost, že při nepřevzetí tohoto nařízení by mohly vzniknout vážné problémy při exportu drůbežího masa do členských států EU. Kompetentními zástupci bylo rovněž konstatováno, že vyřazení uvedených antikokcidik neohrozí nákazovou situaci v chovech drůbeže a zpracování zásob uvedených látek je reálné tak, aby krmné směsi, které je obsahují, byly zkrmeny nejpozději do 15. Května 2002. Výroba premixů s uvedenými antikokcidiky by měla být ukončena v přiměřeném předstihu (tedy asi v první polovině března 2002).
Uvedená opatření budou v závěru I. čtvrtletí 2002 promítnuta do novely Vyhlášky č.451/2000, ve znění Vyhlášky č.343/2001 Sb., kterou se provádí Zákon o krmivech. Důvodem tohoto sdělení je informovat v předstihu výrobce, dovozce a uživatelé doplňkových látek, premixů a krmných směsí tak, aby mohly včas přijmout příslušná opatření.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *