Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půd má podporu

Sněmovna ve středu postoupila zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy do závěrečného čtení. Zrušení navrhla vláda s odůvodněním, že většina povinností fondu založeného v roce 1970 už přešla na jiné instituce a že fond má jen malé příjmy. Tyto příjmy pocházejí z návratu půjček z roku 1990. Fond by měl pravděpodobně fungovat do konce příštího roku.

Státní fond pro zúrodnění půdy financoval zemědělské subjekty a Státní meliorační správu formou subvencí a půjček v letech 1986 až 1990. Výdaje fondu dosahovaly ročně 1,78 až 1,91 miliardy korun. Byly určeny na financování protierozních opatření, terasování svahů, meliorační vápnění, zakládání ovocných sadů, vinic a chmelnic, výstavby kompostáren a zřizování malých vodních nádrží jako zdrojů vody pro závlahy. Od devadesátých let se financovaly z vrácených peněz subjektů projekty ve vodním hospodářství, například naléhavé úpravy drobných vodních toků, údržba a opravy objektů a zařízení v majetku státu na vodních tocích a malých vodních nádržích. Finace sloužily také k úhradě škod vzniklých po regionálních a místních povodních v letech 1997, 1999, 2000 a 2001.
Pohledávky fondu v současnosti dosahují zhruba 12 milionů korun. Z nich je reálné do roku 2005 získat zhruba pět milionů korun. Jde přitom o devět pohledávek. Vláda se domnívá v důvodové zprávě k předloze, že půjčky budou obtížně vymahatelné, protože dlužníci jsou v likvidaci nebo v konkurzním řízení. Vracení půjček neuspíší ani vydaná soudní rozhodnutí a platební příkazy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *