06.01.2012 | 07:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zákonitosti provozu čerpací stanice

Významnou položku v nákladech každého zemědělského podniku, bez ohledu na jeho velikost, tvoří pohonné hmoty. Se stále se zvyšující cenou motorové nafty stoupá i zájem o pořízení vlastní čerpací stanice. Legislativa v tomto odvětví prodělala za několik posledních let řadu významných změn, proto se pokusím o jejich stručné shrnutí a výklad.

Novela zákona č. 311/2006 Sb. o čerpacích stanicích a pohonných hmotách po své druhé novele vnesla opět nejasnosti mezi veřejnost o podmínkách pro instalaci podnikových čerpacích stanic.
Podle této novely č. 107/2007 Sb. „čerpací stanicí není stavba nebo zařízení, které je provozní nádrží umístěnou v provozu, pokud se pohonné hmoty vydávají pouze pro vlastní potřebu“.
Z uvedeného vyplývá, že na tyto čerpací stanice se nevztahují ustanovení zákona, která stanovují přísná kritéria pro jejich instalaci. V žádném případě to však neznamená, že lze nyní provozní nádrž umístit kdekoliv a bez jakýchkoliv souhlasů.

 
Instalace nádrže kdekoliv?
V žádném případě!

Na našem trhu se bohužel stále objevují dodavatelé, kteří zákazníkům tvrdí, že jejich technologie žádné další zabezpečení nepotřebuje a je ji možné instalovat kdekoliv – jak někteří tvrdí – „do záhonku s jahodami“!
Stále se setkáváme se zákazníky, kteří naletěli takovým „obchodníkům“, a po kontrole příslušných úřadů dostali pokuty v řádech desetitisíců korun. Každá instalace nádrže musí být posouzena individuálně a podmínky pro instalaci jsou rozdílné okres od okresu. Po instalaci je již pozdě shánět potřebná stanoviska a vyjádření.
Rád bych zdůraznil, že seriózní firma nejprve zpracuje dokumentaci, schválí instalaci a teprve poté dodá technologii.

 
Výběr kvalitní technologie: obezřetnost je na místě 
Výrobců technologií pro ČR již zůstalo málo, a proto některé dodavatelské společnosti nabízejí technologicky zastaralé a současné legislativě neodpovídající komponenty, někdy také „repasovanou“ technologii, která však nevyhovuje současným normám.
Někteří dodavatelé se nezřídka zaštitují certifikáty zahraničních výrobců, téměř vždy v angličtině, které však ve většině případů negarantují nic jiného, než že nádrž byla vyrobena v souladu s normou.
Každý solidní dodavatel by však měl předložit certifikáty o tom, že nádrž je vyrobená a schválena na skladování a výdej pohonných hmot podle stávajících platných norem a předpisů ČR, neboť národní normy jsou stále nadřazeny normám unijním.
V praxi to znamená, že to co je primárně určeno např. pro anglický trh, nemusí vyhovovat legislativě platné v ČR. Jedná se především o tři nosné normy, a to ČSN 650201, ČSN 650202 a ČSN 753415, které mj. stanovují požadavky na nehořlavost materiálů, z nichž jsou skladovací nádrže vyrobeny.
Další, pro instalaci a provoz čerpacích stanic, zcela zásadním předpisem je vodní zákon.
Přijetím této harmonizované normy vzniká pro provozovatele skladů nebezpečných látek – pohonných hmot povinnost pravidelně tyto technologie kontrolovat.
Přesné požadavky na metodiku, postupy a zkoušek těsnosti nádrží a potrubí je stanovena v normě EN ČSN 473, zkoušky těsnosti smí provádět pouze kvalifikované osoby s příslušným oprávněním.
Zde opět vyvstává otázka, jak budou kontrolovány např. dnes běžně dodávané nádrže, které bez rozdílu výrobce nejsou schopny splnit základní požadavky na pravidelné tlakové zkoušky podle ČSN 752415 stanovené vodním zákonem a normou EN 473.
Většina těchto dodavatelů a výrobců tuto otázku vůbec neřeší a nechávají tak zákazníka v nepříjemné situaci, kdy bude nucen nejpozději do pěti let (což je termín pravidelné revize) celou technologii na vlastní náklady zlik­vidovat, nebo dále provozovat s obavou, že při jakékoliv kontrole či havárii se vystavuje nebezpečí vysoké pokuty.

 
Certifikáty, atesty, revize
Mezi samozřejmost u dodávané technologie by měly patřit volně přístupné certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud dodavatel nemá žádné certifikáty k dispozici nebo se brání je dokladovat, je to prvotní signál o tom, že není všechno v pořádku.
Některé „rychlofirmy“ pak zajímá jen prodat a dále se o zákazníka nestarat. Působí na trhu jen krátce a neřeší ani otázku dalšího servisu. Nejvíce problémů s doklady bývá u nádrží, jejichž dodavatelé často mylně informují zákazníka o podmínkách instalace.
Největším problémem nádrží jsou však revize, které musí každý provozovatel podle zákona provádět. Kontroly ČIŽP potom zjišťují velké problémy – ale ty už bohužel řeší zákazník sám.
Na českém trhu působí (a opět bohužel) několik firem, nabízejících neschválené nádrže, a to jak z plastu, tak klasické kovové. Proto je třeba po dodavateli požadovat příslušnou dokumentaci a certifikaci od výrobků.

 
Kdy se vyplatí investice do vlastní čerpací stanice?
Odpovědět na tuto otázku není tak složité, jak se na první pohled jeví.
Pořizovací cena vnitropodnikové čerpací stanice je závislá na více faktorech, především na požadovaném objemu nádrže a zvoleném způsobu výdeje (s obsluhou – bezobslužný – automatický). Zásadním kritériem tak zůstává výtoč (spotřeba) nafty za rok a dostupnost nejbližší čerpací stanice, neboť náklady na přejezdy techniky jsou vysoké.
Návratnost vložené investice pak určuje rovnice, kdy na jedné straně je spotřeba PHM násobená úsporou (průměrně 2 Kč/l), úspora času při manipulaci s PHM a přejezdy techniky. Na druhé straně je pak investice do technologie.

 
Odborný a prověřený dodavatel

Rozhodnete-li se pro investici do podnikové čerpací stanice (případně její rekonstrukci nebo doplnění o některé prvky a komponenty, které dnešní legislativa požaduje), najděte firmu nabízející široký sortiment technologie pro skladování a výdej PHM.
V nabídce by měla mít typové projekty čerpací stanice, dvouplášťové nádrže, výdejní stojany, ocelové konstrukce, zastřešení, úkapové jímky a odlučovače ropných látek. Samozřejmostí je odborná poradenská činnost, návrh vhodného řešení skladování a výdeje pohonných hmot, projekty, vyřízení všech potřebných vyjádření až po stavební povolení včetně stavby na klíč a následný servis.
O rentabilitě podnikových čerpacích stanic konkrétní firmy vypovídá počet realizovaných dodávek za dobu jejího působení na trhu.

 

Klíčové informace

– Případy z praxe dokazují, že už při objemu nádrže od 3000 litrů lze dosáhnout dvouleté návratnosti investice do vlastní čerpací stanice.
– Se zvyšující se výtočí může být tato doba ještě výrazně kratší.
– Zákazník tak dosáhne požadované úrovně manipulace s PHM při minimálních pořizovacích a provozních nákladech, které jsou zárukou vysoké rentability provozu vlastní čerpací stanice při dodržení všech ekologických norem a předpisů
.

Ing. Lubomír Šmahlík, 
Traso, s. r. o.

 

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down