Zálezlice ochrání před povodní hráz

Ministerstvo zemědělství společně s Povodím Labe včera představilo protipovodňovou ochranu středočeských Zálezlic. Obec, která utrpěla před deseti lety velké škody při tehdejší povodni, ochrání od příštího října 1,5 km dlouhá a 4 m vysoká zemní hráz. Míra protipovodňové ochrany odpovídá úrovni povodně ze srpna 2002. Vybudování protipovodňových opatření si vyžádá přibližně 47 milionů Kč. Informuje o tom ministerstvo zemědělství na svých internetových stránkách.

Protipovodňová ochrana Zálezlic se realizuje v rámci Programu Ministerstva zemědělství Podpora prevence před povodněmi II.
„Jsem přesvědčený, že Zálezlice za rok získají účelnou ochranu před velkou vodou, kterou si každopádně tato těžce zkoušená obec zaslouží. Ochráníme tak téměř stovku budov a majetek občanů a obce v řádech stovek milionů korun. V letošním roce ministerstvo zemědělství do protipovodňové ochrany investovalo celkem přes dvě miliardy korun a mohu slíbit, že i pro příští období zůstane prevence před povodněmi i přes nutnost úspor vládní prioritou,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.
Protipovodňovou ochranu Zálezlic zajistí liniová zemní hráz celkové délky 1 537 m a maximální výšky 4 m. Protipovodňový val tvoří dvě ramena, která jsou vůči sobě v pravém úhlu. Stavebně technické řešení bylo zvoleno s ohledem na technické řešení hráze, geologickou stavbu území, dotčení zeleně a inženýrských sítí a zapojení objektů stavby do území.
„V Zálezlicích vznikne zemní hráz, která zásadně zvýší současnou míru ochrany obce z pětileté vody na úroveň povodně ze srpna 2002. To znamená, že obec bude chráněna až před stoletou vodou,“ okomentoval parametry stavby Marián Šebesta, ředitel Povodí Labe, státní podnik.
Pro snížení průsaku do chráněného území je v nejexponovanější části navržen předložený těsnící koberec. Součástí protipovodňových opatření jsou i křížení dotčených vodotečí
a komunikací. Křížení komunikací je řešeno nájezdy a sjezdy a jedním průjezdem pro zemědělskou techniku šířky 5 m, opatřený mobilním hrazením.
Stavbu komplexních protipovodňových opatření v Zálezlicích zrealizuje stavební společnost Eurovia CS, a.s.
„Deset let od neštěstí začnou stavební práce. Jde o jednu z mimořádných zakázek, které si nesmírně vážíme a jsme rádi, že se pustíme do projektu takového typu,“ řekl Martin Borovka, generální ředitel Eurovia CS.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *