Zaměřit se na energetické plodiny

Strategické uvažování ČEZ, které vyplývá ze záměrů společnosti nazvaných Future Motion, se začíná ubírat správným směrem. Zveřejněné údaje ale nejsou podle ministra životního prostředí Ladislava Mika dostatečné. Klíčové je, jaký podíl investic půjde do výzkumu a nových technologií a jaký do uhlí a dalších neobnovitelných zdrojů, dodal. Ladislav Miko vítá především výraznější orientaci největšího českého výrobce elektřiny na investice do výzkumu, inteligentních rozvodných sítí , do obnovitelných zdrojů energie a alternativních pohonů v dopravě. „Ve zveřejněné koncepci mi ale přesto několik věcí citelně chybí,“ dodává ministr.

„Především v plánovaném rozvoji využívání biomasy postrádám konkrétnější představu ČEZ, kde chce biomasu získávat tak, aby se nezvyšovaly ceny pro lokální výtopny a kogenerační jednotky či menší elektrárny. ČEZ by měl investovat do cílené produkce energetických plodin, které by ve svých elektrárnách využíval. Při masivním využívání tohoto energetického zdroje nelze spoléhat na odpad z dřevovýroby nebo dokonce na dřevní biomasu z lesa. To by mohlo být naopak významným rizikem pro biodiverzitu lesních ekosystémů,“ říká Miko.
V plánovaných investicích do elektromobility je podle Ladislava Mika nutné zaměřit se především na výzkum a vývoj nových a efektivnějších technologií. „Případná orientace na výrobu běžných elektromobilů, které jen odebírají elektřinu ze sítě do baterií, není dostatečným řešením, zvlášť za situace, kdy 60 % elektřiny u nás pochází z hnědého uhlí,“ upřesňuje ministr Miko.
„ČEZ by měl také tyto investice začít realizovat co nejdříve. Plánované procento investic do výzkumu a vývoje je chvályhodné, ale jistě by bylo možné s tím začít dřív, než v roce 2011,“ uvádí příklad Ladislav Miko a dodává, že dřívější investice do výzkumu a moderních technologií jsou žádoucí zvlášť, když si ČEZ ve Sněmovně prosadil možnost získávat i po roce 2013 zdarma část emisních povolenek s argumentem, že jde o aktuální protikrizové opatření.
„ČEZ většinu elektřiny vyrábí z hnědého uhlí. Rád bych proto v jeho strategii viděl také přesah do ochrany biodiverzity. Měl by se se svými dodavateli zapojit do projektů obnovy přírody na hlušinových haldách v severních Čechách pomocí přirozené sukcese. Tento levný způsob by přitom pomohl zvýšit biologickou rozmanitost české přírody,“ říká ministr Miko.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *