Zaměstnanci ministerstva se musí řídit etickým kodexem

Zaměstnanci ministerstva zemědělství se musí řídit etickým kodexem, který podepsala ministryně zemědělství Milena Vicenová. Účelem tohoto nového předpisu je podporovat žádoucí standardy chování pracovníků ve veřejné správě. Její výkon je službou veřejnosti, zaměstnanec ji vykonává na vysoké odborné úrovni, kterou je povinen si průběžně prohlubovat a doplňovat studiem, s nejvyšší mírou slušnosti a ochoty, uvádí se v kodexu. Informovala o tom mluvčí ministerstva zemědělství Táňa Králová.

Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec dodržovat, jsou podle Králové zákonnost, kvalita a efektivnost práce, nestrannost a rovný přístup, neovlivnitelnost, neúplatnost a poctivost. Kodex zakotvuje zásadu, že zaměstnanec rozhoduje a řeší záležitosti objektivně, bez zbytečných průtahů. Prosazuje práva a oprávněné zájmy občanů, nejedná svévolně k újmě jakékoliv osoby, skupiny osob či orgánu. Nový předpis pracovníkům ministerstva zemědělství ukládá, aby při výkonu veřejné správy jednali politicky nestranně. Jejich soukromý zájem se nesmí střetnout s postavením zaměstnance, tedy těžit z výhod pro sebe, rodinu či blízké osoby, se kterými má nebo měl obchodní nebo politické vztahy. Kodex také zakazuje přijímat dary a různá zvýhodnění kromě drobných upomínkových předmětů, květin nebo knih. Zaměstnanec nesmí zneužít svého úředního postavení, naložit s informacemi, které získá při své práci na ministerstvu, k prospěchu osobnímu ani jiných osob, uvedla Králová.
Porušení etického kodexu se bude podle mluvčí úřadu posuzovat jako porušení pracovní kázně ve smyslu platných pracovně právních předpisů. Na dodržování kodexu bude dohlížet pětičlenná etická komise, zřízená jako poradní orgán ministryně zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *