Zásadní je výběr spolupracovníků

Koncem června ministr zemědělství Ivan Fuksa jmenoval do funkce ředitele Státního zemědělského intervenčního fondu svého náměstka Oldřicha Černocha, který byl zhruba půl roku pověřen jeho vedením po odvolaném řediteli Tomáši Réveszovi. Oldřicha Černocha jsme se zeptali na jeho další záměry ve vedení fondu, který vloni zprostředkoval dotace do tuzemského zemědělství v celkové hodnotě 40,863 miliardy korun, což bylo o zhruba 363 milionů korun více než v roce 2009.

Co se vám z vašich prvotních záměrů již podařilo začít realizovat a co před vámi ještě stojí? Hned po svém nástupu v prosinci loňského roku, jsem zahájil personální stabilizaci Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF). Výběr stěžejních spolupracovníků měl pro mě zásadní význam, a to nejen z hlediska zajištění bezproblémového chodu SZIF, ale také pro zabezpečení zdárného průběh celé dotační politiky v zemědělství.
Za důležitý krok hned v začátku tohoto období považuji, že se podařilo zajistit provoz a podporu informačních systémů SZIF pro rok 2011. V době mého nástupu totiž tyto smluvní vztahy nebyly ze strany minulého vedení vyřešeny. Pro zajištění činnosti SZIF je kvalitní a funkční informační systém naprostou prioritou, a proto mé první kroky vedly tímto směrem. V rámci nových smluvních vztahů uzavřených se společností SAP se podařilo dojednat nejen významné úspory pro letošní rok (přibližně 40 milionů korun), ale také získat autorská práva. To považuji za významný krok.
Druhou stěžejní prioritou, na kterou jsem se soustředil, bylo dosáhnout snížení administrativní náročnosti pro jednotlivé žadatele. Podařilo se mi nastartovat aktivní spolupráci s představiteli významných nevládních organizací, především s Agrární komorou ČR, Potravinářskou komorou ČR, Zemědělským svazem ČR, Asociací soukromého zemědělství ČR a dalšími subjekty. A co mě a SZIF čeká v nejbližším období? Během léta plánuji další setkání s nevládními organizacemi, kde se zaměříme na hodnocení nového systému administrace projektových opatření Programu rozvoje venkova ve 13. kole, dále projednáme další kroky v rámci zemědělských opatření PRV s ohledem na současný převis poptávky a finanční možnosti programu a také představíme připravované změny administrace pro následující období.
V oblasti informačních technologií SZIF dojde ve druhé polovině tohoto roku k zahájení výběrových řízení na jednotlivé oblasti informačních systémů SZIF a již začátkem roku 2012 začneme připravovat výběrová řízení na nové programové období 2014 až 2020. A v oblasti administrace dotací a jejího postupného zjednodušování se chceme zaměřit na zvýšení podílu využívání moderních technologií při příjmu žádostí, tady konkrétně mám na mysli zavádění elektronického podpisu a další změny související s touto implementací.
Kam by měl fond pod vaším vedením směřovat, počítáte s nějakými výraznějšími změnami v jeho struktuře? Pokud dojde k nějakým výrazným změnám ve struktuře SZIF, tak budou spojeny s plánovanou restrukturalizací ministerstva zemědělství, týkající se jednotlivých resortních institucí. Samozřejmě jsem připraven případné změny na SZIF zrealizovat.
Chtěl bych, aby fond plnil dobře svoji úlohu platební agentury, ale zároveň se chci zaměřit i na ekonomické ukazatele. Najít možnosti úspor ve výdajové kolonce tak, aniž by došlo ke zhoršení kvality poskytovaných služeb. Tyto aspekty chci zohlednit v přípravě rozpočtu SZIF na rok 2012, který nás čeká v nejbližší době.
A také již od mého nástupu prosazuji mnohem otevřenější a komunikativnější přístup k žadatelům a k zemědělské veřejnosti. Rád bych, aby se SZIF pro ně stal partnerem a nikoliv „byrokratickým strašákem“.
V nedávném rozhovoru pro náš týdeník jste se zmínil o tom, že přehodnocujete některé dosavadní přístupy a požadavky SZIF, aby se fond již znovu nestal Byrokratem roku. Povedlo se vám již něco změnit? Ano, v tomto ohledu jsme již zaznamenali výrazné změny, které mě velmi těší. Ve 13. kole jsme spustili pilotní projekt, který výrazně snižuje byrokratickou zátěž kladenou na žadatele. Zároveň je celý systém natolik jednoduchý a srozumitelný, že žadatel může vyplnit a zkompletovat celou žádost sám, bez pomoci profesionálního poradce či poradenské agentury. Nový systém administrace spočívá v tom, že podle sumy určené na dotační opatření a preferenčních bodů, které získají jednotlivé žádosti, se sestaví doporučený seznam projektů a náhradníků. Teprve ti, kteří mají reálnou šanci na úspěch, jsou vyzvání k tomu, aby doplnili materiály k projektu. Pokud se nový systém osvědčí u žadatelů i zaměstnanců SZIF, bude od 14. kola Programu rozvoje venkova zaveden plošně.
No a co se týká otázky k Byrokratovi roku, tak kromě již zmíněných konkrétních změn v oblasti zjednodušení celého administrativního procesu, se SZIF aktivně zapojil do činnosti antibyrokratické komise při ministerstvu zemědělství. SZIF má svého stálého zástupce v této komisi a daří se nám úspěšně řešit podněty ze strany zemědělské veřejnosti na odstranění byrokracie.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *