13.06.2000 | 01:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zásady regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 2000

V souladu s § 5 zákona ČNR č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství (dále jen SFTR) ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb. a zákona č. 242/1995 Sb. a v souladu s čl. 7, odst. 2, písm,. b) Statutu Státního fondu tržní regulace v zemědělství schváleného usnesením vlády České republiky č. 128/1996, vydává Rada SFTR tyto Zásady regulace trhu pšenice potravinářské ze sklizně roku 2000:

Intervenční nákup pšenice potravinářské ze sklizně roku 2000:
1. V marketingovém roce 2000/2001, tj. v období od zahájení sklizně r. 2000 do 30. června roku 2001, bude SFTR provádět intervenční nákup pšenice potravinářské pocházející ze sklizně roku 2000 z produkce zemědělských subjektů České republiky.
2. Pro marketingový rok 2000/2001 stanovuje SFTR zálohu za pšenici potravinářskou kvalitativních parametrů uvedených v bodě 5) těchto zásad pro dodávky uskutečněné v rámci intervenčního nákupu ve výši 3300 Kč/t bez DPH (3465 Kč/t včetně DPH). Tato záloha může být v průběhu marketingového roku na základě rozhodnutí Rady SFTR zvýšena pro dodávky od stanoveného data a to opakovaně. Tato záloha bude vyplacena následujícím způsobem:
a) za dodávky uskutečněné v období od zahájení sklizně do 31. 10. 2000:
aa) 1. část ve výši 2000 Kč/t (2100 Kč/t včetně DPH) po dodání pšenice potravinářské
ab) 2. část ve výši 1300 Kč/t (1365 Kč/t včetně DPH) po 31. 10. 2000, nejpozději do 30. listopadu 2000,
b) za dodávky uskutečněné v období od 1. listopadu 2000 do 30. června 2001 v celé výši, tj. 3300 Kč (3465 Kč/t včetně DPH) po dodání.
Po prodeji pšenice ze strany SFTR bude kladný rozdíl mezi průměrnou prodejní cenou pšenice, průměrnou zálohou a průměrnými náklady souvisejícími s jejím pořízením vyplacen pěstitelům (příp. jimi vytvořeným odbytovým družstvům) - dodavatelům pšenice (dále jen dodavatelé pšenice) jako doplatek. Vymezení a rozsah nákladů na pořízení pšenice potravinářské, které se budou při výpočtu doplatku odečítat od prodejní ceny stanoví Rada SFTR. Záloha i konečná cena se rozumí za 1 tunu hmotnosti přepočtěné na základní hodnotu vlhkosti 14 %.
3. Intervenční nákup se bude provádět při paritě B, tj. FCA skladující organizace ve smluvním vztahu se SFTR. Povinnost dopravit pšenici do vybrané smluvní organizace má dodavatel pšenice. Přepravní náklady do této skladující organizace hradí dodavatel pšenice.
4. Intervenční nákup bude zahájen současně se zahájením sklizně. Seznam skladujících organizací, které budou intervenční nákup provádět, bude zveřejněn před zahájením sklizně.
5. V rámci intervenčního nákupu bude nakupována pšenice potravinářská odpovídající těmto kvalitativním parametrům:
vlhkost max. 15,0 %
objemová hmotnost min. 780 g/l
příměsi celkem
z toho: zrna žita, tritikale a ječmene
celá i poškozená (pokud podle
stupně poškození nepatří do nečistot) max. 3,0 %
nečistoty max. 0,5 %
obsah N-látek v sušině (N x 5,7) min. 12,0 %
sedimentační hodnota (SDS - test) min. 55 ml
číslo poklesu min. 220 s
Pšenice musí být vyzrálá, bez škůdců a cizích pachů. Nesmí obsahovat zrna naplesnivělá a plesnivá, zrna napadená plošticí a zrna snětivá.
Odběr vzorků se provádí podle ČSN ISO 950 (46 1024). Stanovení jednotlivých jakostních znaků se provádí z dávek (ze skládaných vzorků - podniková norma Zemědělského normalizačního střediska Praha PN -185/93) postupem dle ČSN 46 1011, ČSN ISO 712 (46 1014), ČSN ISO 3093 (46 1018) a ČSN 46 1021. Příměsi a nečistoty se posuzují podle ČSN 46 1100-2. Přepočet vlhkosti na základní hodnotu uvedenou v ČSN 46 1100-2 se provádí postupem uvedeným v ČSN 46 1100-1.
Za kvalitu dodávané pšenice zodpovídá dodavatel pšenice. Případnou úpravu kvalitativních znaků na úroveň požadovanou v těchto zásadách je povinen si zajistit dodavatel pšenice.
6. SFTR nebude uzavírat písemnou smlouvu s dodavateli pšenice. Smluvní vztah mezi SFTR a dodavatelem pšenice vznikne převzetím pšenice do zásob SFTR skladovatelem, který je ve smluvním vztahu se SFTR. Proplácení zálohy, jakož i případného doplatku dle bodu 2) těchto zásad bude provádět SFTR přímo na účet dodavatelů pšenice, jejichž seznamy s příslušnými identifikačními údaji vypracují skladující organizace. Proplácení bude probíhat bez předchozí fakturace ze strany dodavatelů pšenice. Daňový doklad - fakturu za dodavatele pšenice vystaví SFTR. Úhrada zálohy dle bodu 2) písm. aa) a písm. b) bude provedena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 21 kalendářních dnů od obdržení hlášení skladující organizace o uskutečněné výši nákupu od jednotlivých dodavatelů pšenice. Toto hlášení bude zpracováváno vždy k 15. a k poslednímu dni v měsíci.
7. Intervenční nákup pšenice potravinářské budou provádět pouze skladující organizace vybrané ve zvláštním pro tento účel vypsaném výběrovém řízení, které budou ve smluvním vztahu se SFTR:
8. O ukončení nebo přerušení intervenčního nákupu před 30. 6. 2001 může rozhodnout pouze Rada SFTR. Termín ukončení nebo přerušení intervenčního nákupu musí být zveřejněn a skladujícím organizacím oznámen minimálně 7 dnů před samotným ukončením nebo přerušením.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down