Zásady řešení retence vody

Cílem publikace Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce, kterou zpracovali autoři Tomáš Kvítek a kolektiv, je zpřístupnit odborné veřejnosti výzkumné poznatky, dokumentující nejen vývoj v dané oblasti, ale které by pomohly určit i nové směry výzkumu. „Tato publikace bude dobrým podnětem pro řešení situací, jež nás v této oblasti čekají a stane se i určitým vzorem pro obdobné lokality,“ uvedl na setkání při příležitosti jejího představení generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Kniha zahrnuje teoretické zásady pro řešení retence a jakosti vody v krajině. „Nejdříve je třeba zachytit vodu na zemědělských pozemcích, například pomocí záchytných liniových technických prvků, například záchytných příkopů, s pásy trvalých travních porostů. Navazujícím opatřením musí být transformace a využití živin a zachycených látek v travních porostech, půdním profilu, mokřadech malých vodních nádrží. To se týká i požadavků na vyústění a regulaci vody z drenážních systémů,“ přiblížil Kvítek. Následně je možné akumulovat vodu k jejímu dalšímu využití. S tím souvisí i problematika vodních nádrží a rybníků. Důležité je i napomoci zasakování vody do hydrologické struktury. „Pokud to neuděláme, srážková voda odtéká a nastupuje zemědělské sucho,“ upozornil Kvítek. Podle něj právě s odtokem vody souvisí i zhoršení jakosti vody. Podle Kubaly právě tato publikace, která vznikala tři roky, pojednává o vztahu retence vody a jakosti vody v povodí vodárenské nádrže Švihov. Shrnuje široké spektrum poznatků z pedologie, geologie, geomorfologie, změny využití půdy a zemědělské výroby. Stěžejním poznatkem je zjištění, že v současné zemědělsko-lesní krajině je právě odtok vody nejvýznamnějším faktorem v odnosu látek. Výzkumem bylo potvrzeno, že bez realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělském půdním fondu nelze v současné době docílit významného zlepšení jakosti vody, která odtéká při zvýšených srážkových úhrnech po povrchu zemědělské půdy a z drenážních systémů. Propojená ochrana množství a jakosti vod, tedy aplikace pojmů retence a akumulace vod na zemědělském půdním fondu do zemědělské praxe by pak mohla významně snížit zatížení vodních toků a nádrží sedimenty, významně snížit vodní erozi půdy, zvýšit zásobu vody v půdě a zvýšit akumulaci vod v povodí, částečně řešit sucho, povodně, zvýšit malé zásoby podzemních vod, a to vše současně, upřesnil Kubala.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down