Zásoby sněhu jsou nadprůměrné, Povodí snižuje hladiny v nádržích

Ministerstvo zemědělství sleduje situaci vývoje zásob vody ve sněhu z týdenních hlášení Českého hydrometeorologického ústavu a prostřednictvím informací z dispečinků státních podniků Povodí monitoruje hydrologickou situaci na území ČR. Vzhledem k tomu, že naměřené hodnoty sněhu jsou v porovnání s historickými hodnotami nadprůměrné a srovnatelné s maximálními hodnotami zaznamenanými v průběhu loňské zimy, pokračují státní podniky ve snižování hladin v nádržích, a tím i v uvolňování objemů na vodních nádržích v jejich správě. Informoval o tom tiskový mluvčí ministerstva zemědělství Tomáš Loskot.

Zároveň se průběžně sledují možnosti zmírnění povodňových průtoků ve volných prostorách přehradních nádrží, které byly manipulací státních podniků Povodí vytvořeny. Například uvolněné akumulační prostory v nádržích Vltavské kaskády představují objem 461,9 mil. m3.
Manipulace se provádějí podle Loskota v souladu s platnými manipulačními řády schválenými příslušnými vodoprávními úřady krajů. Manipulační řády obsahují soubor zásad a pokynů k hospodárnému využití akumulovaných vod pro jednotlivé účelové využití i k zajištění bezpečnosti a spolehlivosti přehrad.
Průběžné aktualizované údaje o průtocích na významných vodních tocích ve všech povodích České republiky jsou mimo jiné dostupné na internetové adrese www.voda.mze.cz, kde je navíc vyznačen průběh situace, signalizace povodňových stupňů a také údaje o úhrnu atmosférických srážek, upozornil Loskot.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *