Zástupci zemědělských knihoven uzavřeli dohodu o spolupráci

Knihovna Antonína Švehly (KAŠ), největší česká a třetí největší světová zemědělská knihovna, uzavřela dohodu o spolupráci s knihovnou České zemědělské univerzity. Jejím smyslem je vzájemně podporovat profesní rozvoj obou knihoven, zejména v oblasti knihovnických a informačních služeb, informační podpory uživatelů, informačního vzdělávání a profesního rozvoje zaměstnanců. Tato spolupráce je vedena především snahou zjednodušit uživatelům obou knihoven přístup k oborovým informačním zdrojům jak tištěným, tak elektronickým.

Studenti a zaměstnanci ČZU a registrovaní čtenáři KAŠ, mezi které patří  zaměstnanci Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) a Ministerstva zemědělství, ale také zemědělská odborná veřejnost i studenti jiných univerzit, tak mohou od nového akademického roku využívat služby obou knihoven. Postačí k tomu registrace v jedné z nich, druhá pak uživatelům poskytuje své služby bez nutnosti registrace a registračního poplatku. KAŠ tak naplňuje dlouhodobý záměr MZe o užší spolupráci knihoven s rezortním zaměřením.

Do budoucna se počítá s podobnou spoluprací i s ostatními rezortními knihovnami – univerzitními, knihovnami veřejných výzkumných institucí nebo knihovnami muzeí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *