Ze sněmu Komory veterinárních lékařů ČR

Přípravu desátého sněmu KVL ČR provázely obavy o jeho důstojný průběh a zdárný výsledek jednání. Důvodem byly zkušenosti z loňského sněmu, kde se debatovalo velmi vzrušeně, i výhrady kolegů k povinnému členství, výši příspěvků a činnosti představenstva, které byly publikovány jak v denním tisku, tak i v Časopise KVL ČR.

Sněm se uskutečnil v sobotu 27. října 2001 v Praze a proběhl vcelku v klidném, ryze pracovním duchu. Po slavnostním zahájení pronesli své projevy zástupci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno prof. Pospíšil a prof. Svoboda, zlepšující se spolupráci mezi státními a privátními veterinárními lékaři ocenil ústřední ředitel Státní veterinární správy ČR Dr. Holejšovský. Uvedl, že SVS ČR se staví vstřícně k možnosti upravit vstup veterinárních lékařů do profese tak, že registrace bude nezávislá na orgánech státní správy a plně v kompetenci KVL. Svou zdravici účastníkům sněmu přednesli také prezidenti komor veterinárních lékařů Slovenské republiky, Polska, Maďarska a Slovinska.
Odpolední jednání mělo již zcela pracovní náplň – po zprávě o činnosti KVL ČR (Dr. Krabička), zprávě volební komise o výsledcích korespondenčních voleb do orgánů KVL ČR (Dr. Rychlík), zprávě o hospodaření (Dr. Boháč) následoval návrh rozpočtu na rok 2002 a poté rozprava k návrhům novel řádů. O některých návrzích se diskutovalo velmi živě a věcně, hlasování bylo mnohdy těsné. Důležitým tématem následné diskuse byla problematika tzv. státní zakázky. Vzhledem k tomu, že představy státní správy a privátního sektoru, především co se týče výše úhrady za státem předepsané úkony, se podstatně rozcházejí, nedošlo ke shodě a představenstvo KVL ČR vyzvalo členy, aby do vyřešení situace nepodepisovali předložené smlouvy o státní zakázce. Po schválení usnesení sněmu byla pracovní část ukončena.
Pro kolegy bažící po odborných informacích z oblasti infekčních onemocnění malých zvířat byl po jednání sněmu připraven seminář firmy Cymedica, během celého dne měli účastníci sněmu možnost navštívit prezentaci firem obchodujících s krmivy, veterinárními léčivy a technikou. Na závěr náročného dne byla připravena slavnostní večeře a společenský večer, kde k dobré náladě a uvolněné atmosféře přispěla svým vystoupením veterinární kapela Barel Rock.
Oficiální výsledky jednání X. sněmu KVL ČR budou uveřejněny až po volbě nového prezidenta KVL, která se uskuteční 7. 11. 2001.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *