Zelená nafta 2005

Výpočet ročního normativu spotřeby je v roce 2005 komplikován platností dvou vyhlášek. Výpočet vychází z 2/12 normativu dle vyhl.č.433/2003 Sb. a 10/12 dle vyhl.č.79/2005. Dále je nutné použít váhových normativů u následujících kultur : orné půdy ( která přechází do normativu 14), pastvin a u pícnin na orné půdě. Pícniny na orné půdě musí být správně evidovány od počátku roku (nelze provádět přesun z „luk a pastvin“ na „ornou“). Pokud dochází ke změnám výměr v průběhu roku je nutné provádět odpočty dle procent stanovených vyhláškou v jednotlivých měsících.

Zelená nafta 2005
Výpočet ročního normativu spotřeby je v roce 2005 komplikován platností dvou vyhlášek. Výpočet vychází z 2/12 normativu dle vyhl.č.433/2003 Sb. a 10/12 dle vyhl.č.79/2005. Dále je nutné použít váhových normativů u následujících kultur : orné půdy ( která přechází do normativu 14), pastvin a u pícnin na orné půdě. Pícniny na orné půdě musí být správně evidovány od počátku roku (nelze provádět přesun z „luk a pastvin“ na „ornou“). Pokud dochází ke změnám výměr v průběhu roku je nutné provádět odpočty dle procent stanovených vyhláškou v jednotlivých měsících.
Firma AG info Jičín uvedla na trh novou verzi programu „Zelená nafta“. Program provádí veškeré uvedené výpočty a umožňuje import výměr produkčních bloků ze systému LPIS (lze vyžádat na ZA v digitální formě). Sestavení daňového přiznání je tak velice snadné. Záleží jen na tom, jak detailní evidenci spotřeby uživatel musí vést (tj. zda má uloženou záznamní povinnost apod.). Formulář pro evidenci spotřeby si sestavuje uživatel sám (tj. vybírá si sloupce, které bude využívat). Pro zcela jednoduchou evidenci je program doplněn o automatický rozpočet spotřeby na produkční bloky. Program eviduje nákup PHM, provádí tisk daňového přiznání a požadovaných příloh. K dispozici je i možnost vedení „knihy jízd“ a to včetně evidence čerpání „PHM“ u jednotlivých strojů a případně „mzdový vstup“ s výstupy pro sestavení podkladů pro mzdy. Navíc je součástí i evidence příjmů a spotřeby topných olejů, včetně tisku daňového přiznání. Program lze propojit s „Hospodářským registrem produkčních bloků“ a s programem „Mapy“.
Ing.Pavel Palas, ředitel AG info, software pro zemědělství,
493 533 490, aginfo@aginfo.cz, www.aginfo.cz

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *