Zelená pro úpravu oběhu osiva a sadby

Vládní návrh novely zákona o oběhu osiva a sadby dnes ve zrychleném režimu schválila sněmovna. Novela do českého práva zavádí především úpravy nových evropských směrnic. Návrh mimo jiné upravuje a doplňuje některé definice týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů.

Dosavadní evropská ani česká právní úprava týkající se rozmnožovacího materiálu ovocných rodů se nevztahovala na rozmnožovací materiál určený k pokusům a vědeckým účelům, ke šlechtění a na podporu zachování genetické rozmanitosti. Nově bude možné povolit podle důvodové zprávy ministerstva zemědělství uvádění do oběhu nezbytného množství tohoto materiálu. Přijetí zákona si podle ministerstva vyžádá vyšší náklady, které dopadnou na Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Náklady se však prý dají jen obtížně vyčíslit. Například 90 000 korun by si měla vyžádat úprava softwaru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *