07.11.2016 | 08:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zemědělce pojišťujeme zodpovědně

ČSOB Pojišťovna s celkovým předepsaným pojistným přes čtyři miliardy korun za první polovinu roku 2016 je pátou největší pojišťovnou v České republice a jednou ze čtyř pojišťoven, které na českém trhu nabízejí komplexní služby v oboru pojišťovnictví pro zemědělce. To znamená, že kromě pojištění majetku, vozidel, povinného ručení nebo pojištění odpovědnosti nabízí ČSOB Pojišťovna také pojištění čistě zemědělských rizik, a to plodin a hospodářských zvířat.

Pojištění plodin

Z výše jmenovaných zemědělských rizik je nejběžnější a nejžádanější pojištění plodin. ČSOB Pojišťovna se v této oblasti orientuje převážně na pojištění obilnin, olejnin, pícnin, okopanin a luskovin. Ale nezalekne se ani pojištění ovoce nebo chmele. Plodiny se dají pojistit proti různým rizikům. Základními riziky, proti kterým je v ČSOB Pojišťovně pojištěno 72 % všech plodin, jsou rizika krupobití a požáru. Zbylých 28 % plodin má vedle toho připojištěné ještě některé z doplňkových rizik, jako je například pojištění rizika vichřice, záplavy a povodně (23 %), vyzimování (8 %) a pojištění rizika jarního mrazu (2 %).

Při sjednávání pojištění plodin v ČSOB Pojišťovně si klient sám určí výkupní ceny, za které své komodity prodává. A také si určí plánovaný výnos, který klient očekává, že dosáhne. V těchto případech ČSOB Pojišťovna doporučuje klientovi pečlivě zvážit, jaké hodnoty uvede, jelikož při nižších výkupních cenách nebo nižších výnosech klient sice ušetří pár korun na pojistném, ovšem v případě pojistné události je pojistné plnění počítáno z klien­tem uvedených údajů a klient pak může ztratit desetitisíce až statisíce korun.

Pro názornost si uveďme malý příklad. Farmář Jan Ječmínek pěstuje na 20 ha ozimou pšenici. Běžně má Jan Ječmínek na této pšenici výnos 5,5 t/ha, ale aby ušetřil, nahlásil při sjednání pojistné smlouvy na pojištění této plodiny výnos jen 3 t/ha, jako výkupní cenu uvedl 5000 korun. Celkový rozdíl v pojistném činí přibližně dva tisíce korun, ale rozdíl v pojistném plnění při 30% škodě je 75 tisíc korun.

ČSOB Pojišťovna netrvá na tom, aby si klient pojistil sto procent své obhospodařované výměry, ale důrazně doporučuje klientovi tuto možnost zvážit. Klient, který si nepojistil všechny své pěstované plodiny, kalkuluje s větší odolností některých plodin vůči pojišťovaným rizikům. Pár let se tato strategie může zdát jako výhodná. A klient tímto způsobem ušetřil nějaký ten peníz. Ovšem pak může přijít rok podobný tomu letošnímu, kdy kroupy pobijí kompletně všechna obhospodařovaná pole, a klient spláče nad výdělkem, celková škoda je větší než klient za těch pár let ušetřil na pojistném.

Dalšími důvody, proč mít pojištěnou celou obhospodařovanou výměru, jsou zemědělské dotace. Kromě skutečnosti, že za minulý rok vyplácel Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond dotace v rámci programu Podpory pojištění speciálních a ostatních plodin dotaci ve výši 50 % ze zaplaceného ročního pojistného, mohl klient v případě, když měl pojištěné plodiny, získat také 100 % dotace na zmírnění škod způsobených suchem v roce 2015. V případě, že zemědělec, kterého postihlo sucho v roce 2015, neměl v daném roce pojištěno alespoň 50 % poškozené plodiny nebo minimálně 50 % výměry celého zemědělského podniku, byla mu dotace krácena o polovinu.

V letošním roce sucho zemědělce tolik netrápilo, jako tomu bylo minulý rok, ale otázkou je, jaký bude rok 2017 nebo ty následující. Třeba nás opět čeká rekordní sucho a Státní zemědělský intervenční fond bude znovu vyplácet dotace na zmírnění škod způsobených suchem podle stejných podmínek. Nebo sucho být nemusí, ale může se objevit jiný dotační program, který bude opět bonifikovat zodpovědné zemědělce, kteří si pro případ nepřízně počasí pojistili svoji úrodu. A nakonec i ČSOB Pojišťovna, aby usnadnila klientovi rozhodování, jestli si pojistit celou výměru nebo jen jednu, potažmo dvě plodiny, má pro zodpovědnější klienty bonus, a to o 10 % nižší sazby v případě pojištění více než 40 % obhospodařované výměry.

 

Pojištění hospodářských zvířat

Hospodářská zvířata neodmyslitelně patří k zemědělství. Nejedno zemědělské družstvo, ale i menší zemědělec má jako svoji chloubu, na kterou je náležitě pyšný, chov hospodářských zvířat. Je zcela jedno, jestli se jedná o chov skotu, prasat, nebo něčeho jiného. Proto i ČSOB Pojišťovna má připravený pojistný program právě pro pojištění hospodářských zvířat. Pojistit v ČSOB Pojišťovně je možné jak velké, tak malé polygastry, prasata a drůbež.

V rámci základního pojištění hospodářských zvířat jsou v ČSOB Pojišťovně kryta rizika – nebezpečná nákaza definovaná zákonem o veterinární péči, nakažlivé choroby přenosného charakteru a živelní události. V případě pojištění drůbeže je v základním pojištění kryto také riziko přehřátí organismu.

K základním rizikům lze připojistit také rizika přerušení dodávky elektrického proudu, zásah elektrickým proudem a akutní otrava zvířete. U zvláště ceněných plemenných kusů lze sjednat také připojištění na jednotlivé škody. Vztahuje se na uhynutí, utracení, popřípadě nutnou porážku zvířete z důvodu akutního neinfekčního onemocnění a úrazu, včetně poporodních škod.

Také u pojištění hospodářských zvířat si stejně jako u pojištění plodin určuje klient sám pojistnou částku zvířete. U mladých rostoucích zvířat se cena stanovuje živou hmotností zvířete x jednotková cena (Kč/kg). U dospělých zvířat si klient cenu určí na základě běžné výkupní ceny.

Rozhodně je vhodné si pečlivě promyslet, jakou pojistnou částku zvířete klient uvede, jelikož ne vždy se vyplatí na pojištění šetřit. Na druhou stranu – uvést nereálně vysokou pojistnou částku se také nevyplácí, jelikož zde hrozí institut přepojištění. V tomto případě by se škoda při likvidaci pojistné události počítala z ceny obvyklé, nikoli klientem uvedené.

V ČSOB Pojišťovně pracují školení odborníci, kteří poradí, jak si své polnosti a hospodářská zvířata co nejlépe pojistit.

Zdeněk Rejzek

Specialista na zemědělské pojištění

Foto:

Nejčastější příčinou pojistných událostí na plodinách je krupobití

Nejběžnějším pojištěním hospodářských zvířat je pojištění nebezpečných nákaz, nakažlivých chorob a živelních událostí

ČSOB Pojišťovna letos obhájila 3. místo

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down