Zemědělci letos šetří výdaje státního rozpočtu

Zemědělský svaz ČR uvádí několik důvodů, které vypovídají o tom, že zemědělci letos šetří výdaje státního rozpočtu:  Zemědělci udržují krajinu v kulturním stavu, dlouhodobě poskytují inflační polštář české ekonomice, podílejí se spolu s navazujícími odvětvími na tvorbě HDP, udržují zaměstnanost na venkově a plní tak sociální funkce.

 Z národního rozpočtu jde letos zemědělcům z celkové kapitoly rezortu zemědělství méně peněz ve srovnání s rokem 2003. Celková částka ze zdrojů EU pro tento rok bude činit 11 – 12 mld. Kč.
 Návrh státního rozpočtu na rok 2005 ve skutečnosti bude čerpat pouze 90 % výdajů státu z roku 2004, neboť navýšení pokryjí vyšší příspěvky z Bruselu. Pokud zůstane návrh rozpočtu v předložené podobě, přichází náš stát o možnost získat finanční dorovnání z prostředků Bruselu podle Přístupové smlouvy.
 Zemědělský svaz ČR tedy požaduje dorovnání podle Přístupové smlouvy tak, aby se plnily výše uvedené funkce zemědělství a zajistila jeho konkurenceschopnost.
 Pokud jde o podporu rozvoje venkova ze strukturálního fondu EAGGF jsme sice 125% průměru EU-25, ale v oblasti přímých plateb dosahujeme na jeden hektar zemědělské půdy pouhých 16% průměru EU.
 V letošním roce dosáhne celková podpora celoročních příjmů českých zemědělců z národních i evropských zdrojů pouze poloviční výše průměru EU-15.
 Přestože v zemědělství trvale roste produktivita práce až na úroveň EU-15, v ČR je trvale nízká úroveň mezd, tj. 71 % národního průměru.
 V 1. pololetí 2004 zemědělci dosahovali v průměru hrubé měsíční mzdy 12 631 Kč na pracovníka.
 Nastavení a výše podpor je v těchto letech zásadní, neboť se z ní bude vycházet pro stanovení výše platby na farmu v budoucích letech.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *