Zemědělci mohou žádat o doplňkové platby

Zemědělci mohou od začátku tohoto týdne žádat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) o národní doplňkové platby (top-up). V rámci jedné žádosti top-up 2012 mohou žádat o platbu na chmel, na přežvýkavce, na chov ovcí (popřípadě na chov koz), o platbu na chov krav bez tržní produkce mléka, na zemědělskou půdu a na brambory pro výrobu škrobu. Informovala o tom ředitelka odboru komunikace ministersta zemědělství Kateřina Böhmová.

„Přestože nebyly ve státním rozpočtu na letošní rok vyčleněny peníze pro národní doplňkové platby k přímým podporám, ministerstvu se podařilo během tohoto roku zajistit dodatečné finanční prostředky pro tyto platby, a to 400 milionů korun z prostředků příjmů Pozemkového fondu a 100 milionů korun z nespotřebovaných výdajů Ministerstva zemědělství z minulých let,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl. Konečným termínem pro podání žádostí je 1. listopadu. Žádost lze podat ještě 25 dní po tomto datu, avšak SZIF sníží dotace o 1 % za každý pracovní den po datu 1. 11. 2012. Zároveň jsou žadatelé o doplňkovou platbu na chov ovcí, popřípadě koz a platbu na chov krav bez tržní produkce mléka, povinni do 28. 2. 2013 dodat nápočty velké dobytčí jednotky.
V důsledku modulace, kterou nařídila Evropská komise (EK), může dojít ke snížení plateb top-up, proto ministerstvo ve spolupráci s Ústavem zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) vytvořilo „kalkulačku“ pro výpočet orientační výše top-up na úrovni farmy, kterou lze najít na webu ministerstva zemědělství. V roce 2012 bude u top-up u nových členských států aplikujících SAPS v souladu s rozhodnutím EK z října 2011 uplatněna tzv. modulace. Ta se vypočítá z celkové sumy všech přímých plateb (SAPS, Zvláštní podpora podle článku 68, oddělená platba za cukr, oddělená platba za rajčata) a nároku na top-up. Pokud celková suma těchto plateb pro daný podnik přesáhne částku pět tisíc eur, částka překračující tuto úroveň podléhá modulaci na úrovni deset procent. V případě, že součet přímých plateb a top-up přesáhne 300 tisíc euro, aplikuje se na částku přesahující tuto hranici další dodatečná čtyřprocentní modulace. Takto vypočtená částka modulace se odečte od nároku na top-up v letošním roce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *