Zemědělství bylo opět ztrátové

České zemědělství se loni podle předběžných odhadů ministerstva zemědělství propadlo po dvou ziskových letech znovu do ztráty, tentokrát ve výši zhruba 3,5 miliardy korun. Tento výsledek ovlivnily hlavně dopady nepříznivých přírodních podmínek a kritický pokles farmářských cen. MZe to uvedlo ve zprávě Zemědělství 2002.

Uvedený hospodářský výsledek odvětví naznačuje, že se v loňském roce zhoršily i další ekonomické ukazatele. Hrubá zemědělská produkce vyjádřená ve stálých cenách roku 1989 klesla ve srovnání s rokem 2001 o 4,3 procenta na 72,8 miliardy korun, přičemž hrubá rostlinná produkce byla nižší o 8,2 procenta a hrubá živočišná produkce téměř o procento. Pokles tržeb zemědělské prvovýroby odhaduje ministerstvo na deset miliard korun. Přitom v roce 2001 skončilo zemědělské podnikání ziskem 3,3 miliardy korun a rok předtím byl kladný výsledek 3,7 miliardy korun. „Zemědělství jako celek tak se opět dostalo pod hranici rentability, což bude znamenat zastavení poklesu jeho vysoké zadluženosti a může vést k existenčním problémům řady zemědělských podnikatelských subjektů, především v důsledku nedostatku finančních zdrojů“, uvádí zpráva.
Důsledky loňského pádu cen zemědělských výrobců o 9,5 procenta sice poněkud zmírnilo zlevnění nakupovaných vstupů. Proti farmářským cenám byl však tento pokles podstatně nižší, což znamenalo opětovné rozevírání cenových nůžek. Farmářské ceny u rostlinných produktů celkem zaznamenaly v roce 2002 meziroční pokles o 4,6 procenta. Ten se dotkl většiny rozhodujících rostlinných komodit, s výjimkou cukrovky a pozdních konzumních brambor. Nejvyšší meziroční snížení vykázaly ceny krmné kukuřice, pšenice krmné i potravinářské, ječmene, ovsa a semene řepky olejné. U cen živočišné produkce činil loňský meziroční propad 12,1 procenta a projevil se zejména u jatečných prasat, slepičích vajec, jatečných kuřat a brojlerových krůt.
Úsporná opatření si loni vynutila další pokles pracovníků v zemědělství. Z odvětví odešlo 3800 lidí. Přesto meziročně klesla produktivita práce o dvě procenta. Mzdový růst přitom výrazně zaostal za tempem v průmyslu i v národním hospodářství jako celku. Průměrné mzdy v zemědělství se meziročně zvýšily pouze o 3,2 procenta na 11 506 korun měsíčně. Významnou negativní skutečností ve vývoji zemědělských mezd je prudký zlom, který nastal v průběhu roku. Zatímco za první pololetí roku 2002 vykazovaly mzdy v resortu ještě meziroční nárůst o 6,2 procenta, samotné poslední čtvrtletí roku se propadlo pod úroveň stejného období předchozího roku o 2,5 procenta.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *