25.06.2001 | 09:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změny při uplatňování vratky na zelenou naftu

Od 1. července 2001 vstoupí v platnost zákon č. 141/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Uvedený zákon č. 141/2001 Sb., obsahuje změnu sazby spotřební daně u bionafty, která od 1. července 2001 činí 5624 Kč/1000 l. Do 30.června 2001 se uplatňovala u bionafty sazba spotřební daně ve výši 8150 Kč/1000 l. Sazba spotřební daně motorové nafty se nemění, zůstává ve výši 8150 Kč/1000 l.

V souvislosti s uvedenou změnou sazby spotřební daně u bionafty se mění i tiskopis "Přiznání" k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně. Tabulka pro výpočet nároku na vrácení spotřební daně je doplněna o číselné označení vybraných výrobků (pohonných hmot) a kód změny, které jsou uvedeny a vysvětleny v "Pokynech" k vyplňování daňového přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně podle § 12 f zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Tiskopis na "Přiznání" k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně i "Pokyny" k jeho vyplňování obdrží žadatelé jako doposud na příslušném finančním úřadu.
Žadatelé, kteří používají bionaftu a nakoupili ji ještě s daní 8150 Kč/1000 l a zároveň již budou mít nakoupenou bionaftu po 30.6.2001, tedy s novou sazbou spotřební daně ve výši 5624 Kč/1000 l, budou v daňovém přiznání uplatňovat nárok zvlášť za bionaftu nakoupenou do 30.6.2001 se sazbou 8150 Kč/1000 l s číselným označením 271066 i za bionaftu nakoupenou po 1.7.2001 se sazbou 5624 Kč/1000l s číselným označením 271086. Číselné označení je uvedeno v "Pokynech" k vyplňování daňového přiznání.
Ke změně dále dochází u dokladu o nákupu uvedených pohonných hmot, neboť kromě množství nakoupených pohonných hmot musí tento doklad obsahovat i obchodní označení a číselné označení těchto pohonných hmot. Proto je třeba dokladu o nákupu věnovat dostatečnou pozornost, a již při nákupu si zkontrolovat, zda má doklad všechny náležitosti. Při nedostatcích na tomto dokladu by finanční úřad vrácení spotřební daně neodsouhlasil.
Pokud výrobce bionafty je zároveň i její spotřebitel a uplatňuje nárok na vratku spotřební daně, pak místo dokladu o nákupu uplatňuje interní doklad, který má tyto náležitosti:

a) obchodní firma nebo název, sídlo a daňové identifikační číslo výrobce, je-li výrobce právnickou osobou; jméno a příjmení nebo obchodní firma, bydliště a daňové identifikační číslo, popř. rodné číslo výrobce, je-li výrobce fyzickou osobou,
b) množství v objemových jednotkách,
c) sazba spotřební daně platná v den vyskladnění výrobků uvedených v § 19 odst. 1 písm. c) a § 19 odst. 2 písm. c) podle § 2 písm. h) bodu 3,
d) výše spotřební daně celkem,
e) datum vystavení interního dokladu,
f) číslo interního dokladu,
g) podpis výrobce.

Pokud žadatelé o vratku spotřební daně zjistí, že daňové přiznání, které předložili podle odstavce 9 tohoto zákona je nesprávné nebo neúplné a jeho oprava má za následek zvýšení nároku na vrácení daně, mohou předložit správci daně nejpozději do 6 měsíců od posledního dne lhůty pro předložení daňového přiznání dodatečné daňové přiznání s udáním zdaňovacího období, kterého se týká. Pokud v této lhůtě nebylo dodatečné daňové přiznání předloženo, nárok na vrácení daně zaniká a tuto lhůtu nelze prodloužit ani nelze povolit navrácení v předešlý stav.
Podle tohoto zákona mají nárok na vratku spotřební daně i právnické osoby, které nejsou zapsány v obchodním rejstříku, ale svoji existenci doloží dokladem podle kterého tyto právnické osoby byly založeny a dále mohou doložit nárok dalšími doklady uvedenými v § 12 f odst.4.
Zákon č. 141/2001 Sb., ze dne 3. dubna 2001, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, byl vydán ve Sbírce zákonů, částka 57 ze dne 26.4.2001.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down