25.08.2000 | 09:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Změny vyplývající z červnového zasedání Rady

Na základě projednání návrhů Komise týkajících se stanovení cen zemědělských produktů, schválila Rada na svém 2276. zasedání dne 19.6.2000 v Lucemburku nařízení týkající se cukru (kvalifikovanou většinou) a vepřového masa. Poznamenala, že problémy existují i u dalších produktů a že se k nim znovu vrátí na svém příštím zasedání. Pokud jde o sektor vepřového masa, ceny jsou stanoveny v souladu s reformami Společné zemědělské politiky (SZP) od roku 1992 na dobu neurčitou. V případě cukru se ceny vztahují na hospodářský rok 2000/2001, a to až do dalších reforem v oblasti organizace trhu s touto komoditou.

Cukr

Pro poslední hospodářský rok stávajícího režimu výrobních kvót platí zmrazení základní ceny cukrové řepy, intervenční ceny bílého cukru a výrobní marže. Proto tedy zůstávají minimální ceny pro cukrovku v kvótě A i B nezměněny - rovnají se 98 % (kvóta A) a 68 % (kvóta B). Je však nutno si povšimnout, že skutečná minimální cena pro cukrovku v kvótě B bude nakonec záviset na konečné sazbě daně vtahující se na tuto kvótu, jež bude stanovena později na základě jednání Řídicího výboru (v souladu s článkem 33 Nařízení Rady (EC) č. 2038/1999). Úhrada nákladů na skladování zůstane na úrovni 0,33 euro za 100 kg.

Vepřové maso

Základní cena a norma kvality, na niž se tato cena vztahuje, je stanovena základním nařízením (Nařízením Rady (EEC) č. 2759/75) na principu obecného přístupu. Základní cena zůstane na současné úrovni 1 509,39 euro/t. Je nutno si uvědomit, že zvláštní úloha základní ceny souvisí s intervenčními opatřeními, tj. s případným udělením podpory pro soukromé skladování. Takové opatření může být zavedeno v případě, že průměrná cena EU je nižší než 103 % základní ceny.

BSE

Problém použití materiálu, který představuje nebezpečí přenosu bovinní spongiformní encefalopatidy. Na základě výměny názorů upozornil předseda Rady na to, že návrhu Komise, kteý se týkal tohoto problému, nebyla vyslovena podpora kvalifikovanou většinou a ani se absolutní většina proto tomuto návrhu nevyslovila. Proto se Rada k tomuto problému nevrátní před vypršením dvoutýdenního konečného termínu.

Vepřové maso

Rada uspořádala politickou rozpravu týkající se dotazníku předsednictva, jež obsahoval následující body:
 zda je, či není nezbytné zavést schéma zahrnující samoregulaci produkce v tomto sektoru;
 důsledky pro stabilitu trhu vyplývající z přístupu Komise;
 možnost zvolit si dobrovolný či povinný mechanismus na úrovni jednotlivých členských států;
 jakékoli problémy, pokud jde o deformaci konkurence;
 zda je, či není nezbytné zajistit rámec státní finanční podpory na národní úrovni, nebo na úrovni Unie.
Na základě tohoto jednání, jež odhalilo existenci různých pohledů na věc, požádala Rada Zvláštní výbor pro zemědělství, aby pokračoval v započaté práci na toto téma.

Ochrana zvířat v průběhu transportu

Švédská delegace přednesla Radě své znepokojení týkající se případů, kdy ustanovení Komise o podmínkách pro transport zvířat nebyly splněny. Delegace informovala Radu o svých cílech v této záležitosti, o nichž doufá, že budou realizovány v průběhu švédského předsednictví v první polovině roku 2001. Velké množství delegací upozornilo na důležitost této problematiky a a za důležitou byla rovněž považována zpráva Komise o realizaci stávajících opatření a možných návrzích na jejich těchto opatření, jež byla na zasedání prezentována.

Geneticky modifikované organismy v zemědělství

Italská delegace upozornila Radu na skutečnost, že mimořádnou pozornost je třeba věnovat využívání geneticky modifikovaných organismů v zemědělství. Tato delegace cítí, že je nutno vytvořit směrnici Unie týkající se používání těchto organismů v zemědělství, která by každému členskému státu poskytla moratorium a přesně vymezené nástroje pro vypořádání se s environmentálními, ekonomickými a sociálně-kulturními riziky, které s sebou může nést použití těchto organismů bez dostatečných bezpečnostních opatření.

Vývozní refundace pro výrobky neobsažené v Příloze I

Delegace Velké Británie s podporou Irské, Německé a Nizozemské delegace, upozornila Radu na pozastavení vydávání refundačních certifikátů pro výrobky neuvedené v Příloze I, K tomuto pozastavení přikročila Komise v květnu, protože předpokládala, že rozpočtové prostředky pro tyto refundace budou překročeny. Zmíněné delegace vyjádřily své znepokojení, pokud jde o dopady, jež budou mít opatření plánovaná Komisí na určité vývozce, kteří byli vážně zasaženi již samotným pozastavením refundačních certifikátů. Požádaly proto především Komisi, aby zvážila možné rozpočtové alternativy.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down