Značení hovězího je v Plané realitou

Větší odbyt a návrat důvěry spotřebitelů k hovězímu masu si slibuje akciová společnost Maso Planá od systému identifikace hovězího masa, které zavedla jako první v České republice. Projekt začala firma zpracovávat již po nálezu prvního případu nemoci šílených krav na našem území, a tedy dříve, než byla tato povinnost stanovena vyhláškou č. 326.

Systém identifikace masa vychází z průvodního dokladu zvířete, které mladý skot dostává po nahlášení do ústřední evidence. Ten obsahuje mimo jiné registrační číslo zvířete, které je uvedeno na ušní známce, datum narození, číslo stáje narození, chovatele, plemeno. Při odvozu na jatka řidič kontroluje, jestli údaje v tomto dokladu souhlasí s registračním číslem zvířete a veterinárním potvrzením. Stejnou kontrolu provedou poté zaměstnanec jatek společně s pracovníkem veterinární hygienické stanice a pokud nezjistí žádnou nesrovnalost, je zvíře poraženo. „Zajistíme tak, že se žádný kus neznámého původu nedostane k dalšímu zpracování,“ tvrdí výkonný ředitel a.s. Maso Planá Emil Kasper. Během porážky mají identifikaci na starosti zaměstnanci veterinární hygienické stanice, kteří vyhotoví seznam jednotlivých registračních čísel v pořadí, v kterém jdou kusy za sebou. Tento seznam obdrží zaměstnanec jatek – klasifikátor, který je na základě registračních čísel schopen přesně identifikovat jednotlivé kusy a po zvážení a oklasifikování vystaví primární etiketu s čárovým kódem, kterou označí jednotlivé části těla.
Bourání s novým know-how
Nejvíc problémů s přesnou identifikací museli ve firmě vyřešit při bourání. „Je to naše know-how, které nebudeme prozrazovat,“ uvedl ředitel ale naznačil, že je třeba zařídit, aby se boural vždy jen jeden kus místo dřívějšího plynulého zpracování, což s sebou přináší určité snížení produktivity práce. Po rozbourání je každá jednotlivá část označena etiketou určenou pro spotřebitelské balení a zboží putuje do obchodní sítě buď jako tzv. volné maso, nebo se přímo ve firmě balí vakuově či ochranné atmosféry. Z etikety se spotřebitel dozví registrační číslo zvířete, kategorii, tržní druh, místo a datum narození a porážky i evidenční číslo a datum posledního chovatele. „Informaci o chovateli zatím neuvádějí ani zpracovatelé masa v Evropské unii,“ tvrdí Kasper.
Nezbytná investice
Do systému, který společnost Maso Planá zavedla ve spolupráci s klatovskou firmou CompAct Bohemia a sdružením EAN Česká republika, investovala asi 3,5 milionu korun. „Cena etikety je 70 haléřů, nepředpokládám proto, že se označování masa výrazněji promítne do obchodních cen. Nárůst bude činit maximálně 80 haléřů až jednu korunu na kilogram výsekového masa.“ uvedl ředitel s tím, že vzhledem k vývozu do USA a Evropské unie by označování zavedli nezávisle na vyhlášce. Doufá také, že spolu s povinností značení masa se v obchodní síti přestane slučovat maso z býků, jalovic a krav. Průhlednost produkce si progresivní firma slibuje také od zveřejňování údajů o poražených kusech na svých stránkách www.masoplana.cz .

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *