Zpravodaj inspekce obhájil vítězství

Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) v obrovské konkurenci firemních periodik nejvýznamnějších společností a institucí v ČR získala první místo v kategorii Nejlepší elektronické periodikum/newsletter v profesní soutěži firemních publikací Zlatý středník 2014. Našemu týdeníku to sdělil tiskový mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Oceněným projektem je Zpravodaj SZPI, který v uvedené kategorii zvítězil již podruhé v řadě. Soutěž organizuje třináctým rokem PR Klub a i letos se účastnilo přes sto projektů, ze kterých vítěze jednotlivých kategorií vybírala odborná porota.

Zpravodaj SZPI je médiem pro vnitřní komunikaci úřadu. Jeho obsah vytváří dobrovolníci z řad zaměstnanců pod vedením redakční rady tvořené rovněž dobrovolníky. Přispívají do něj odborníci SZPI různých profesí, tj. inspektoři, metodici, právníci, laboranti i členové vedení. Redakční radu časopisu tvoří zástupci všech regionálních inspektorátů i ústředí SZPI, kteří kompletně zpracovávají nejen textovou, ale i grafickou část periodika. Existence společně tvořeného časopisu podle Kopřivy významně přispívá k vstřícné atmosféře uvnitř organizace a týmové spolupráci, která se pozitivně projevuje v kvalitě práce pro spotřebitelskou veřejnost.

Zpravodaj vycházel vždy v elektronické formě s důrazem na vyšší efektivitu jeho distribuce mezi zaměstnanci, kteří pracují prakticky v rámci celého území České republiky. Časopis je ukládán na intranetu úřadu, odkud si ho může kterýkoli ze zaměstnanců otevřít nebo vytisknout. Svou roli hraje na druhé straně i úspornost, protože periodikum má jen velmi nízké náklady. Původně vycházel Zpravodaj SZPI jako měsíčník, od roku 2011 vychází jednou za dva měsíce. Jeho objem se pohybuje kolem 40 stran.

„Časopis učinil za 12 let své existence významný pokrok nejen po stránce obsahové, ale zejména z hlediska grafického zpracování. Skutečnost, že Zpravodaj SZPI vytvářejí dobrovolníci, kteří zpracovávají texty i grafiku interně a nevyužívají tak služeb externích PR specialistů či grafických studií, podtrhuje o to víc hodnotu získaného ocenění. Je to významný úspěch SZPI, která vedle péče o externí komunikaci klade dlouhodobě vysoký důraz rovněž na fungující komunikaci v rámci úřadu,“ uvedl Kopřiva.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *