15.01.2003 | 05:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zpravodajství z obchodování na Obchodní burze Hradec Králové

Převaha poptávky nad nabídkou u komodity krmná pšenice a pokračující růst cen jatečních prasat byly typické znaky dnešního obchodování. Zatímco do konce uplynulého roku vykazovala krmná pšenice jednoznačně převahu na straně nabídky, pravděpodobně vlivem exportů této komodity se situace na burze naprosto obrátila, a kotuje se pouze poptávka.

Dnes bylo možné prodat až 1.000 tun krmné pšenice na 01/03 za cenu 2.200 Kč/t, což představuje od poslední kotace pokles ceny o 8,3 %. Pokles cen je ale zapříčiněný vlivem změny nabídky za poptávku, při trvající převaze poptávky předpokládáme zvyšování ceny této komodity. Na 02/03 pak bylo možné prodat až 20.000 t krmné pšenice za cenu 2.350 Kč/t. Více v bloku víte že …..
Z obilovin se dnes také na OBHK objevila pšenice potravinářská. Konkrétně bylo možné koupit až 1.000 t na 01/03 za cenu 3.700 Kč/t.
Jak již bylo uvedeno dnes došlo na OBHK také k opětovnému nárůstu cen jatečních prasat, a to konkrétně o 3,7 % na 28.950 Kč/t. V absolutním vyjádření bylo dnes možné prodat 960 kusů prasat a naopak koupit až 320 kusů.
Olejniny dnes na OBHK představovaly nejvíce obchodované komodity co do objemu. Dnes bylo možné prodat 250 t a naopak koupit až 2.000 t extrahovaných řepkových šrotů za cenu 4.000 Kč/t. Přitom 250 t této komodity bylo dnes přímo zobchodováno, a to za cenu 4.000 Kč/t.
Na OBHK se dnes obchodovalo také se semenem máku. Konkrétně bylo možné koupit a zároveň i prodat na únor 20 t této komodity při registrované ceně poptávky a nabídky na úrovni 27.750 Kč/t.
Na burzu se opětovně vrátila také řepka. Konkrétně bylo možné prodat až 20.000 t na leden za cenu 8.100 Kč/t. Oproti předchozí kotaci to představuje nárůst o 5,9 %. Obdobě dnes bylo možné prodat až 20.000 t řepky na 02/03, tentokrát při ceně 7.800 Kč/t.
Celkový objem obchodů na OBHK dnes na trhu s obilovinami dosáhl 159,9 mil.Kč na trhu s olejninami pak 344,4 mil.Kč a na trhu s masem 13,9 mil.Kč. Jak již bylo uvedeno zobchodováno bylo 250 tun extrahovaných řepkových šrotů za cenu 4.000 Kč/t.
Oznamujeme, že byly provedeny změny ve formuláři 006 Návrh kupní smlouvy. Tento formulář je sloučen s formulářem 005 dispozice k návrhu kupní smlouvy.
Dále byl zaveden formulář 008 Stažení návrhu kupní smlouvy. Tento formulář účastník vystavuje, že chce stáhnout návrh kupní smlouvy registrovaný na burzovním shromáždění.

Víte že ….
Charakteristikou burzovních obchodů je to, že jsou uzavírány pravidelně, na jednom místě, podle burzovních pravidel, s komoditou povolenou k obchodování a ceny z uzavřených burzovních obchodů jsou zveřejňovány.

To znamená, že burza musí konat burzovní shromáždění pravidelně ve stejném místě a čase, tak aby každý kdo splní zákona o komoditních burzách, statutu a burzovních pravidel měl na trh přístup a mohl na něm obchodovat. Tím burza zabezpečuje rovnost přístupu všech subjektů na trh. To že ceny z obchodování (kurzy) a další informace o nabídce, poptávce, kotovaných cenách registrované nabídky a poprávky burza zveřejňuje ,zabezpečuje burza transparentnost obchodování.

Každý ze subjektů má možnost zaregistrovat své návrhy na koupi nebo prodej a pokud se sejde nabídka z poptávkou ve všech parametrech to je:
 typ burzovního obchodu
 komodita,
 obchodované množství,
 cena,
 kvalita,
 termín plnění,
 způsob balení a dodání.

je burzovní obchod automaticky uzavřen.

Vždy všem hovořím nebojte se podávat na burze své návrhy na koupi nebo prodej. Kótujete je přece v parametrech, které vám vyhovují a jsou pro vás výhodné. Pokud se držíte pásma povolených změn, nikdo vás nenutí kótovat jinak. A burzovní nebo soukromý dohodce nemůže uzavřít obchod pokud vidí, že nejsou všechny parametry obchodu spárovány. Čím více návrhů podáte, tím máte větší šanci obchod uzavřít. Naše burza registraci návrhu nezpoplatňuje a platíte poplatky až z uzavřených obchodů.

Další chybou, kterou nyní producenti nebo zpracovatelé dělají, je to, že snaží na burze kotovat až ve chvíli, kdy je na volném trhu evidentní převaha nabídky nebo poptávky. Pokud je převaha poptávky cena stoupá a nakoupí dráž, než kdyby využily možnosti uzavírat termínové obchody nebo obchody v době kde je nabídka a poptávky v souladu. Naopak pokud je převaha nabídky cena klesá. Toto se stalo s komoditou krmná pšenice, kdy bylo možno v průběhu 12/02 na naší burze koupit krmnou pšenici za 2.400 Kč/t a poptávka nabyla registrována žádná. Po novém roce se situace pravděpodobně vlivem exportů krmné pšenice situace změnila a burza zaznamenala převahu nabídky nad poptávkou. V případě, že by účastníci obchodovali pravidelně mohli mít dnes pšenici zajištěnu, vzhledem k tomu, že platí pravidlo, že burzovní obchod je vypořádán za cenu při uzavření burzovního obchodu.

Napsat komentář

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down