Zpravodajství ze Slovenska

Počítá se s dorovnáním na 40 procent Z návrhu slovenského státního rozpočtu na příští rok vyplývá, že domácí zemědělci by v roce 2004 mohli dostat 40 procent prostředků, jejich výše se však ještě může změnit v závislosti na úrovni, jakou zvolí okolní země, uvedla tisková agentura.

Zjednodušené platby budí obavy
Na rizika zjednodušeného rozdělování přímých plateb z Evropské unie, o nichž začátkem června rozhodla slovenská vláda, nedávno upozornila Slovenská zemědělská a potravinářská komora. Její zástupci se obávají toho, že klesne objem výroby kvůli stejné podpoře bez ohledu na intenzitu hospodaření. Komora proto navrhuje, aby zemědělci, kteří v předchozím období více investovali do půdy a živočišné výroby, dostávali vyšší dotace od státu.
Podle slovenského ministra zemědělství Zsolta Simona bude však zjednodušený systém vyplácení přímých plateb po vstupu do EU zemědělce výhodnější. Jak řekl v tamním rozhlase, nebudou muset tolik administrovat a vytváří se jim prostor pro individuální rozhodování. Argumentuje také tím, že nynější členské země musí část přímých plateb vracet, třeba i kvůli jedinému nedostatku – že jedna kráva neměla při kontrole ušní známku.
Zemědělci z produkčních oblastí, kteří počítali s přímými platbami na ornou půdu a prémiemi na zvířata, se však obávají, že je zjednodušený systém znevýhodní. Hlavně jím budou postiženi ti, kteří mají rozsáhlou živočišnou výrobu, upozorňují.
Něžná revoluce v resortu
Požadavky zemědělců, kteří připravují na konec června velké protestní akce, považuje resortní ministr Zsolt Simon (Strana maďarské koalice) za částečně oprávněné. Chápu, že chtějí jistou garanci, když vstupují do Evropské unie, kde jsou kvalitativně jiné parametry, řekl. Neoprávněné je ale podle něho to, když rolníci mají vyšší nároky na proexportní aktivity. Je třeba si uvědomit, zdůraznil, že na letošní rok je schválený státní rozpočet a jakékoliv opatření je možné přijímat v rámci daných finančních možností. Ministr chápe, že zemědělci chtějí mít rovné šance a podmínky jako ostatní kandidátské země, nesouhlasí však s tím, že stále mění požadovanou částku financí. „S jídlem přichází chuť a zemědělci nikdy nevědí, kdy skončit,“ řekl Simon v rozhovoru pro Rolnické noviny. Podle svých slov neodmítá konzultace se zemědělci o jejich požadavcích, nemíní se však nechat vydírat. Ministr je přesvědčený, že stejně jako jeho předchůdce Pavel Koncoš stál na straně rolníků, i on obhajuje zájmy slovenského venkova. Simon také konstatoval, že tento resort doposud spal a pod jeho vedením probíhá něžná revoluce. Jeho cílem je odstranit přetrvávající socialistické praktiky na ministerstvu. Reformou musí podle něho projít nejen oblast státní správy, ale i podnikatelské sféry. Ministr podal už několik trestních oznámení na lidi, kteří se nelegitimně obohacovali.
Platební agentura od listopadu
Slovenské ministerstvo zemědělství usiluje o to, aby zemědělci mohli po vstupu země do EU pokračovat bez problémů v čerpání podpor. Připravilo pro unii plán rozvoje venkova a zemědělství, od listopadu by měla začít fungovat platební agentura a zpracovávají se registry zvířat a vinic, informoval minulý týden ministr zemědělství Zsolt Simon. Ubezpečil, že přípravu Slovensko stihne. V současnosti mohou zemědělci využívat prostředky z předvstupního programu Sapard. Podobně jako u ostatních programů je však využívání této podpory na nízké úrovni, důvodem je prý komplikované vypracování projektů. Poslední platby z programu Sapard přijdou podle Simona na Slovensko v roce 2006.
Více peněz na regulaci trhu
Problémy s regulací domácího trhu i s vývozem sladu a mléka, které začaly od nového roku, řešilo slovenské ministerstvo posílením finančních zdrojů pro Intervenční zemědělskou agenturu. Půl miliardy slovenských korun převedlo ze svých jiných podpůrných programů a čtvrt miliardy ze Slovenského pozemkového fondu. V zájmu rozběhnutí váznoucího odbytu jatečných prasat a drůbeže vyhlásilo dvě zvláštní kola veřejných soutěží na poskytování podpor pro odprodej 10 000 tun prasat a 13 000 tun brojlerových kuřat. Zpracovatelům masa vyplatí dotaci ve výši 4 SKK/kg, ti však musí zaplatit chovatelům za 1 kg vepřového masa nejméně 42 SKK. U brojlerových kuřat byla stanovena dotace výši 3 SKK/kg. Obdobně však zpracovatelé nebo nákupčí drůbeže dostanou státní dotaci jen tehdy, když výrobcům zaplatí nejméně 29 SKK/kg.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *