Farmáři mohou za poraženou drůbež kvůli ptačí chřipce žádat o odškodnění

Farmáři mohou za poraženou drůbež kvůli ptačí chřipce žádat o odškodnění stát, na letošní rok má Ministerstvo zemědělství vyhrazeno pro případy nákaz 31,3 milionu korun. Chovatelé ale musí zažádat o náhradu do šesti týdnů od utracení drůbeže, sdělila mluvčí Ministerstva zemědělství Markéta Ježková. Budou muset doložit náklady na utracení drůbeže, náhrada bude za cenu obvyklou v místě a době. Před deseti lety vyplatil stát jako náhradu 50 milionů korun.

„Farmáři mohou v daném případě o náhradu požádat nejdříve první den následující po dni utracení nebo poražení zvířat, a nejpozději do šesti týdnů ode dne utracení nebo poražení zvířat. Není-li žádost podána v uvedené lhůtě, nárok na náhradu zaniká,“ vysvětlila Ježková. Pokud by byly peníze vyčerpány, požádá ministerstvo o navýšení svého rozpočtu, protože jde o tzv. mandatorní, tedy povinný státní výdaj. Snahou ministerstva bude dodržet správní řád, to znamená vydat rozhodnutí o poskytnutí náhrady do měsíce od žádosti. „Jakmile pak rozhodnutí nabude právní moci, bude náhrada v nejkratším možném termínu chovatelům odeslána na jejich účet,“ dodává. Náhrada je možná pouze za utracené nebo poražené zvíře. Ministerstvo bude o náhradách rozhodovat na základě informací o drůbeži od Státní veterinární správy, jako je sčítací list drůbeže a jiných ptáků v drobnochovu nebo protokol o kontrolním zjištění.*

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *