Ministerstvo doporučuje, jak zmírnit riziko požárů v horkých a suchých dnech

Důsledná kontrola sklizňové techniky nebo měření teplot uskladněného zrní, slámy a sena – to jsou některá z doporučení Ministerstva zemědělství, jak v tomto horkém a suchém počasí předcházet nebezpečí požárů při sklizni. Základem je, aby zemědělci dodržovali zásady protipožární ochrany a dbali na prevenci všemi dostupnými prostředky. Ministerstvo také žádá občany, aby v těchto dnech pokud možno nesekali trávníky a uvážlivě hospodařili s vodou.Uvedl to mluvčí Ministerstva zemědělství Hynek Jordán.

Současná kombinace vysokých teplot, dlouhodobě trvajícího sucha a sklizeň těžkými zemědělskými stroji zvyšuje riziko požárů. Některé z nich už nezaviněně požár způsobily. Ministerstvo zemědělství proto žádá zemědělce, aby se řídili několika jednoduchými pravidly, která nebezpečí zažehnutí ohně výrazně sníží.

 • Na základě aktuální situace Ministerstvo zemědělství doporučuje zvýšenou opatrnost při sklizňových pracích a jako konkrétní opatření doporučuje mimo jiné:
 • provést důslednou kontrolu dostatečného vybavení hasicími přístroji;
 • provést kontrolu a pečlivou údržbu sklizňové techniky na dostatečné promazání a eliminaci vzniku zvýšeného tření strojních dílů;
 • v případě potřeby vybavit sklizňové stroje určené k manipulaci s hořlavým materiálem funkčním lapačem jisker (např. u strojů se spalovacím motorem s jiným než přeplňovaným motorem nebo u strojů, u kterých není lapač trvale konstrukčně zabudován);
 • zajistit při skupinovém nasazení sklizňové techniky, aby byl na poli k dispozici traktor s pluhem (či obdobný pracovní stroj), který se dá použít k zamezení šíření případného požáru;
 • zajistit, aby pracovníci na poli měli přístup k mobilnímu telefonu, aby mohli případný požár neprodleně oznámit a přivolat jednotku hasičského záchranného sboru (linka 150 nebo 112);
 • proškolit lidi, kteří se podílejí na sklizňových pracích;
 • při činnostech se zvýšeným požárním nebezpečím zřídit požární hlídky;
 • písemně stanovit organizačně technická opatření k zajištění požární ochrany při sklizňových pracích;
 • dodržovat zákaz kouření a rozdělávání ohně při sklizňových pracích i při manipulaci a skladování materiálu;
 • udržovat volné příjezdové komunikace pro případné nasazení požární techniky;
 • zajistit skladování a kontrolu skladovaného materiálu u pícnin a slámy vhodným způsobem;
 • u zrnin zajistit prokazatelné měření teplot skladovaného materiálu; v případě pokračujícího nárůstu teplot nad hodnoty okolního prostředí přijmout účinná opatření včetně možnosti vyskladnění;
 • provést preventivní požární prohlídky ve všech výrobních a skladovacích objektech, např. ve skladovacích prostorech sena nebo zařízení na dosoušení obilovin;
 • zemědělci by měli informovat místního velitele hasičského sboru, na kterém poli je nasazeno více sklizňové techniky.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *