Objem kůrovcového dříví stoupl o polovinu

Objem evidovaného smrkového kůrovcového dříví za rok 2015 se ve srovnání s rokem 2014 zvýšil o 50 procent přibližně na 1,5 milionu metrů krychlových a reprezentuje více než dva miliony metrů krychlových za celou republiku (nezanedbatelné množství doposud zůstává nezpracováno v porostech). Stejně tak došlo meziročně k nárůstu objemu polomů, také zhruba o polovinu. Vzhledem k pokračujícímu velmi nepříznivému vývoji povětrnostní situace lze proto v letošním roce očekávat další zhoršení kůrovcové situace, které se již výrazněji projeví i ve vyšších polohách, pokud nenastane obrat v podobě vlhké a studené vegetační sezóny, který je z hlediska ochrany lesa nesmírně žádoucí, avšak klimatologové jej prozatím nepředpokládají. Informovala o tom Agrární komora ČR.

V průběhu roku 2015 došlo vlivem působení nepříznivých faktorů, především pak extrémního vývoje počasí, k zřetelnému zhoršení stavu lesa a situace v ochraně lesa. Uvedené se prokázalo také prostřednictvím evidence výskytu lesních škodlivých činitelů. Hlášení za rok 2015 doručená Lesní ochrannou službou z rozlohy asi 65 procent výměry lesů v České republice  vykázala celkem 4,5 milionu metrů krychlových nahodilých těžeb. Dopočet na celkovou rozlohu lesa, který přes svá omezení nejlépe charakterizuje obecnou situaci, představuje číslo téměř sedm  milionů metrů krychlových. To znamená, že asi 50 procent z celkových těžeb bylo provedeno v kategorii těžeb nahodilých.*

 

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *