Sucho způsobilo pěstitelům okrasných rostlin milionové škody

Milionové škody způsobilo tuzemským pěstitelům okrasných rostlin nebývale teplé a suché počasí, kvůli kterému hynou květiny, keře i mladé stromy. Škody každým dnem narůstají a mohu se vyšplhat až na několik stovek milionů korun. Upozornila na to tajemnice Svazu školkařů ČR Marie Horáková.

Po osmi týdnech extrémních teplot a sucha je situace ve školkařském oboru velmi kritická, uvedla Horáková. Členové Svazu školkařů ČR zatím škody způsobené suchem vyčíslili na patnáct milionů korun. Škody pěstitelům vznikají kvůli úhynu rostlin i zvýšeným nákladům na zavlažování či likvidaci suchem poškozených porostů.
Další velkou ránu by pěstitelům okrasných rostlin zasadil případný zákaz odběru vody k zálivce z Vltavy a Labe, kde dosud nebyly problémy s nedostatkem vody. V případě zákazu odběru vody k zálivce by škody šly do stovek milionů korun a podniky by mohly do deseti dnů ukončit činnost, upozornila Horáková.
Svaz školkařů ČR sdružuje více než 100 pěstitelů okrasných rostlin, kteří hospodaří na 1200 hektarech půdy. Škody, které vznikají, jsou pro mnohé, kteří sotva přežili krizová léta, velkou zátěží. Hrozí výpadek několika ročníků v pěstovaných kulturách, které se budou obtížně nahrazovat, podotkla Horáková, podle které mnoho školkařských podniků hospodaří bez rezerv a obnova jejich produkce bude obtížná.
V 90. letech minulého století tuzemští pěstitelé okrasných rostlin nebyli schopni pokrýt rostoucí poptávku a dovoz dřevin se postupně zvyšoval. Například v letech 1997 až 2002 se produkce tuzemských školek zdvojnásobila, avšak dovoz školkařského materiálu se ztrojnásobil a jeho podíl na tuzemské spotřebě se zvýšil na 40 procent. Spotřeba školkařských výpěstků v Česku každoročně roste zhruba o deset procent.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *