Veterinární dozor letos registroval nákazy, řešil otravy a přizpůsoboval se změnám v legislativě

Od počátku letošního roku 2014 registrovala Státní veterinární správa ČR několik nebezpečných nákaz. Kromě toho řešila otravy včel, kontrolovala informační povinnosti příjemců živočišných produktů v místě určení. V návaznosti na novelu zákona o potravinách bude kontrolovat stravovací zařízení, která nabízí zvěřinu.

Podle jejího mluvčího Ing. Josefa Dubna to byl nejprve africký mor prasat, který se od jihu šířil přes západní oblasti zemí Ruské federace až do Polska a Pobaltí. Nová ohniska byla hlášena v průběhu roku až do podzimu. Zaregistrován byl výskyt vztekliny v sousedním Polsku, pro Evropu existuje nové riziko zavlečení slintavky ze severní Afriky – z Alžírska. Ke konci roku se opět v Evropě – v Německu, Nizozemsku a Velké Británii – objevila vysoce patogenní aviární influenza.

Proti loňskému roku, kdy krajské veterinární správy řešily 37 případů otrav včel, to letos bude zhruba o 30 případů více, bilancuje dále letošní rok Ing. Duben. Proto krajské veterinární správy zřídily pro včelaře krizovou linku, kam mohou volat i mimo úřední hodiny. Službu konající inspektor následně kontaktuje pracovníka Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, dříve Státní rostlinolékařské správy, a domluví se na nejbližším možném termínu, kdy proběhne místní šetření. Cílené vyšetření jedné účinné látky přijde na 1300–3000 korun, pokud je třeba stanovit hladinu více účinných látek, může cena vyšetření jednoho vzorku dosáhnout až 8000–9000 korun.

Na počátku podzimu, 2. října, byla pod č. 212/2014 Sb. ve Sbírce zákonů zveřejněna novela nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení. Za dva měsíce trvání těchto kontrol Státní veterinární správa ČR z důvodů nesplnění veterinárních parametrů neuvolnila do oběhu zhruba 35 tun potravin, což svědčí o nejednotném přístupu k legislativě jednotlivými členskými zeměmi. Všechny tyto kontroly se provádějí nediskriminačně, to znamená namátkově, bez zaměření na konkrétní země či producenty, a je kontrolováno zhruba 14 % příchozích zásilek. Za prohřešky, nejvíc administrativního rázu, již krajské veterinární správy vyměřily příjemcům zásilek pokuty za zhruba čtrnáct milionů korun. „Letos počítáme, že bude na pokutách vybráno téměř dvakrát tolik než v roce 2013, kdy byly uloženy pokuty ve výši 24 milionů korun, informoval Ing. Duben.

V souvislosti s novelou zákona o potravinách budou veterinární inspektoři kontrolovat i stravovací zařízení, která nabízejí zvěřinu, připomněl Ing. Duben. Bude to podle něj náročné a o způsobu kontrol a jejich organizaci probíhají jednání s orgány Ministerstva zdravotnictví a také s pracovníky Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

Na co se veterinární dozor zaměří? Především na to, že pouze restaurace registrované Státní veterinární správou ČR jako maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou mohou kupovat zvěřinu v kůži nebo peří, avšak ne v maloobchodní prodejně, ale přímo od uživatele honitby. Zvěřina musí být prohlédnuta proškolenou osobou a musí absolvovat potřebná vyšetření (divočáci na trichinely). To bude předmětem státního veterinárního dozoru, uvedl Ing. Duben. Stejně tak další potravinářské podniky, které jsou registrovány krajskou veterinární správou jako maloobchodní zařízení určené pro zacházení se zvěřinou, mohou v rámci své maloobchodní činnosti dodávat maso volně žijící zvěře nebo výrobky z masa volně žijící zvěře, které bylo prohlédnuto pouze proškolenou osobou, jinému maloobchodnímu zařízení v rámci své okrajové a omezené činnosti, doplnil mluvčí.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *