Veterinární dozor vyzývá k prevenci před ptačí chřipkou

Ve Francii se poprvé od roku 2006 objevil u drůbeže vysoce nakažlivý druh aviární influenzy neboli ptačí chřipky (subtypu H5N1). Výskyt ohniska na jihozápadě země potvrdily tamní úřady. Státní veterinární správa ČR upozorňuje, že s ohledem na podzimní migraci ptáků platí zvýšené riziko zavlečení nákazy do chovů drůbeže. Informoval o tom mluvčí veterinárního dozoru Petr Pejchal.

Na hospodářství v regionu Dordogne se nacházelo 32 kusů vnímavých ptáků, z toho 22 kusů uhynulo. Zbylé kusy byly utraceny a neškodně odstraněny. Ohnisko bylo potvrzeno 24. listopadu 2015. V souladu se směrnicí Rady č. 2005/94/ES jsou přijímána odpovídající opatření. Kolem ohniska nákazy bylo vymezeno ochranné pásmo a pásmo dozoru.

Pejchal apeluje na chovatele, aby průběžně sledovali zdravotní stav drůbeže a věnovali zvýšenou pozornost dodržování preventivních opatření v chovech. V českých chovech nebyla tato nákaza zaznamenána od roku 2007. Podle něj prevence ze strany tuzemských chovatelů spočívá především v ochraně chovů před zavlečením nákazy volně žijícími ptáky zasíťováním oken a větracích otvorů, zasíťováním či úplným omezením výběhů. Důležité je také zabránit možné kontaminaci vody a krmiva trusem volně žijících ptáků. Napájení a krmení by proto mělo být drůbeži podáváno uvnitř hal nebo pod přístřešky. Mezi další preventivní opatření náleží zákaz vstupu nepovolaných osob do hal a dodržování zoohygienických zásad v chovu, jednorázové naskladňování a vyskladňování turnusů i řádné používání dezinfekčních rohoží před vstupy do jednotlivých hal, popřípadě i vjezdů na farmu.

Nutné je rovněž vést řádnou evidenci o chovu drůbeže, zejména evidovat všechny úhyny, přesuny a veterinární zákroky. V případě zvýšeného úhynu drůbeže, snížení užitkovosti nebo při dalších příznacích hromadného onemocnění musí být neprodleně informována krajská veterinární správa, nebo soukromý veterinární lékař v souladu s vyhláškou č. 342/2012 Sb. Pro podobné případy má Státní veterinární správa (SVS) zřízeny krizové telefonní linky, na které je možno v opodstatněných případech volat i o víkendech. Telefonní čísla jsou k dispozici na internetových stránkách SVS: http://eagri.cz/public/web/svs/portal/org-utvary-svs/. Po kliknutí na příslušnou krajskou veterinární správu se mimo jiné objeví i telefonní číslo konkrétní krizové linky.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *