Vláda schválila 600 milionů korun na kompenzace za loňské sucho

Vláda dnes schválila kompenzace pro zemědělce za loňské rekordní sucho ve výši 600 milionů korun. Podpora by měla směřovat především na citlivé komodity a na malé zemědělce. Ministr zemědělství Marian Jurečka řekl, že polovina z 600 milionů půjde z vládní rozpočtové rezervy a dalších 300 milionů musí nalézt v rozpočtu svého resortu.

Ministerstvo zemědělství požadovalo z vládní rozpočtové rezervy použít na kompenzace 1,24 miliardy korun, ministerstvo financí s tím ovšem na předchozích zasedáních vlády nesouhlasilo. Nakonec ministr financí Andrej Babiš uvolní pouze 300 milionů korun.

Škody zemědělců ministerstvo vyčíslilo na 2,9 miliardy korun. Jurečka na předchozím jednání kabinetu prohlásil, že pokud neschválí plnou podporu, bude se snažit zbytek peněz najít v rozpočtu ministerstva.

Ministerstvo předpokládá, že by mohlo dostat více než 7000 žádostí o kompenzace. U malých zemědělských podniků do výměry 89 hektarů se sazba náhrady znásobí dvěma, u podniků do 500 ha pak koeficientem 1,5. Pokud žádosti o kompenzace překročí vyhrazených 600 milionů korun, budou sazby krácené u největších podniků nad 500 ha.

Podle předkládaného materiálu by měly peníze dostat podniky, kterým sucho snížilo úrodu alespoň o 30 procent proti průměru za předcházející tři roky. Mimořádná podpora pro ně by měla činit deset procent jejich průměrných nákladů. Pokud by zemědělci doložili, že sucho poškodilo úrodu o více než 40 procent, mohli by získat až pětinu průměrných nákladů.

Podpora se bude krátit, pokud zemědělci nepředloží doklady o pojištění alespoň poloviny plochy. Největší obnosy by měli získat pěstitelé kukuřice, brambor, chmelu, cukrové řepy a pícnin s vazbou na živočišnou výrobu.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *