Výbor přerušil projednávání dotací

Sněmovní rozpočtový výbor přerušil projednávání normy, která zpřesňuje udělování sankcí za porušování rozpočtové kázně u dotací ze státního rozpočtu a dotací spolufinancovaných z fondů EU. Stejně postupoval v případě novely, podle níž by obce a kraje musely zveřejňovat smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci na portálu veřejné správy. Výbor dal poslancům čas na předkládání případných pozměňovacích návrhů. K novelám se vrátí 23. října.

Navrhovaná změna rozpočtových pravidel předpokládá u dotací z rozpočtu, jejichž součástí jsou peníze z EU, v případě porušení rozpočtové kázně možnost pevné sankce stanovené v procentech z objemu dotace. Nutnost této změny vyplývá podle ministerstva financí z dokumentů EU, které v některých případech počítají s pevnou procentní sankcí, ale nepočítá s ní český zákon. Nová možnost má platit ale i pro dotace, které neobsahují evropské peníze.
Projednávaná novela má také vládě ulevit od povinnosti předkládat zvláštní zákon pro vydávání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu nebo pro odkup již vydaných dluhopisů.
Změna v pravidlech územních rozpočtů by měla podle vlády přispět k boji proti korupci. Umožní kontrolu nakládání s penězi. Obce a kraje by nemusely vkládat na portál příslušné smlouvy pod 10 000 korun. Pokud ale dodatkem částku zvýší nad tuto sumu, budou muset být zveřejněny obě dohody. Porušení povinnosti bude správním deliktem, za který bude hrozit až milionová pokuta.
Výbor přerušil taky debatu o novele, podle které už nebude cenový věstník zveřejňován v papírové podobě, ale pouze elektronicky. Vláda uvádí, že počet předplatitelů věstníku klesá a stát změnou ušetří.*

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *