Výplaty na agroenvironmentální opatření se opozdí

V současné době se u agroenvironmentálního opatření (AEO) dočerpává finanční obálka přidělená v rámci Programu rozvoje venkova 2007–2013. U opatření AEO, které si klade za cíl využití zemědělské půdy v souladu s ochranou životního prostředí a krajiny, se tak mohou výplaty opozdit. Stávající neproplacené závazky by měly být doplaceny již z nového rozpočtu pro období 2014–2020, uvádí se na internetových stránkách Státního zemědělského a intervenčního fondu.

Vzhledem ke zpoždění přípravy legislativních návrhů Evropské unie na nové programové období 2014–2020 nebylo možné začít implementovat nový Program rozvoje venkova (PRV) od roku 2014. S ohledem na toto zpoždění bylo připraveno přechodné nařízení č.  1310/2013 pro rok 2014, které mimo jiné umožňuje provádět platby z nového rozpočtu PRV 2014-2020, a to podle podmínek a vymezení v souladu s PRV 2007-2013. Protože v současné době nejsou ze strany Evropské komise stanovena jasná pravidla pro nastavení financování, výkaznictví a účtování evropských prostředků, nelze prozatím zahájit vyplácení z nového období bezprostředně po dočerpání rozpočtu období stávajícího.

V souvislosti s tím může dojít k opoždění výplat některých dotačních žádostí AEO z roku 2013 a po dočerpání stávajícího rozpočtu na toto opatření bude muset Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) proplácení dočasně pozastavit.

Aby byl dopad na zemědělce co nejmírnější, podniká Ministerstvo zemědělství kroky nezbytné k zajištění dostatečného množství zdrojů na výplaty závazků uzavřených v rámci agroenvironmentálních opatření.

V termínu od 31. ledna 2014 jsou podle nastaveného systému administrace a provádění kontrol vypláceny žádosti o dotaci na AEO přijaté v roce 2013. Finanční zůstatek opatření podle stávajícího rozpočtu pokrývá větší část těchto žádostí, ale na žádosti v celkovém objemu nejméně 40 mil. eur se již z rozpočtu 2007-2013 nedostává. Ministerstvo zemědělství proto intenzivně jedná s Evropskou komisí ohledně podmínek financování z nového rozpočtu. Česká republika oficiálně požádala komisi o jasný výklad legislativních požadavků a zahájila neformální diskusi nad dalším nastavením finančního řízení. Aktuálně se dokončuje probíhající revize programu a zároveň se připravuje další změna programového dokumentu, kterou by byla navýšena alokace na toto opatření. Jedná se o finanční modifikaci, v rámci které by bylo zajištěno maximální možné pokrytí uzavřených závazků z aktuálně dostupných zdrojů PRV 2007-2013. Převedení těchto prostředků do obálky AEO umožní SZIF vyplatit další část dotačních žádostí 2013. Zbývající závazky pak budou pokryty z nového rozpočtového období. Pro maximální urychlení finančního čerpání ČR dále vyjednává se zástupci komise specifické podmínky umožňující nastavení administrativního systému tak, aby došlo k minimalizaci prodlení výplat a mohlo být proplaceno co nejvíce závazků v průběhu letošního roku. Předpokládá se, že situace bude do dvou měsíců vyřešena, informují stránky fondu.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 ČTK. Profi Press, s.r.o. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.
crossmenuchevron-down