Takřka polovina vzorků zmrzlin odebraných hygieniky během letošního léta v Libereckém kraji měla nevyhovující kvalitu. Důvodem byla nedostatečná hygiena. Informovala o tom krajská vedoucí oddělení hygieny výživy Klára Hrábková. Za zjištěné nedostatky uložili hygienici devět pokut za 44 tisíc korun a provozovatelům nařídili sanitaci výrobníku zmrzliny.

V pevných stáncích zaměřených na prodej točené zmrzliny hygienici od začátku června udělali v kraji 29 kontrol a odebrali 25 vzorků, z nichž 11 bylo nevyhovujících. "U všech nevyhovujících vzorků laboratorní vyšetření potvrdila přítomnost bakterií z čeledi Enterobacteriaceae, které jsou indikátorem nedostatečné provozní hygieny," uvedla Hrábková. Tím je podle ní myšlena zejména nedostatečná sanitace zmrzlinového stroje, pracovních ploch a provozního náčiní. "Případně též nedostatečná osobní hygiena pracovníka při výrobě zmrzliny, jako je mytí rukou či pracovní oděv," dodala. V žádném odebraném vzorku zmrzliny ale podle ní nebyl zachycen nebezpečný patogen, který by mohl ohrozit zdraví konzumentů. Hygienici od roku 2015 kontrolují výrobu zmrzlin pouze ve stáncích a v některých restauracích. Větší výrobny zmrzlin s rozvozem a veškeré cukrárny náleží pod dozor Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Při jejich kontrolách v celé zemi letos do konce července neprošlo 30 procent odebraných vzorků zmrzlin, byly v nich bakterie typu salmonel. Hygienici se během léta zaměřují i na stánky s občerstvením. V Libereckém kraji jich zatím zkontrolovali 38 a uložili šest pokut za 20 tisíc korun. Nejčastěji šlo o nedostatky v provozní hygieně, tedy buď o celkový nepořádek v provozovně nebo špinavé pracovní plochy či lednice.

Kontrolami Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) i letos do konce července neprošlo 30 procent odebraných vzorků zmrzlin, byly v nich bakterie typu salmonel. Problémy byly také u 43 procent vzorků ledů do nápojů. U zmrzlin jde o zlepšení, loni šlo o 37 procent hodnocených vzorků, u ledu loni byla zjištěná závada u 40 procent vzorků. Novinářům to oznámil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva u příležitosti kontroly kavárny Kochoco v pražské ulici Na Příkopě. Salmonela způsobuje akutní průjmové onemocnění.

U tohoto podniku nenalezli inspektoři žádnou chybu, počkají ještě na výsledky testů na salmonely, měly by být známé do několika dní. Inspekce ročně provede kolem 200 až 300 kontrol zmrzlin, většinou v sezoně od května do konce září. Třetina kontrol je podle inspektora Pavla Haase po podnětu spotřebitele, do třetiny provozoven inspektoři jdou, protože v minulosti tyto podniky kontrolou neprošly. Poslední třetina jsou kontroly namátkové. Letos zatím zkontrolovali 64 vzorků a 19 z nich neprošlo hygienickými limity.
"Určitě se dívat na to, jestli obsluha má ochranné pomůcky, jestli používá k nabírání do kornoutku ochranné pomůcky jako jsou rukavice, jestli nepoužívá stejnou ruku na úchop toho produktu, tak i na peníze, to je také častý problém," popisuje možnosti spotřebitelů, jak zjistit prohřešek Haas. Podle Kopřivy je také důležitým aspektem to, jestli má zmrzlina správnou konzistenci.
Podle inspektorů je správnější, aby obsluha měla špachtli nebo naběračku na zmrzlinu pro každý druh kopečkové zmrzliny, aby nedocházelo k šíření mikrobů skrze vodu, ve které se nástroj oplachuje. Pokud má podnik naběraček méně, bylo by pak vhodné nabírat jednou zmrzliny s mléčnou složkou a jinou sorbety, aby nedošlo ke kontaminaci mléčnými alergeny.*

Kvůli nedodržování hygienických postupů, výskytu myšího trusu nebo plísně v prodejně či jejím zázemí zavřeli inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) od poloviny května 14 prodejen potravin v sedmi krajích Česka. SZPI o tom informovala v tiskové zprávě.

Inspektoři se do terénu vrátili po skončení nouzového stavu 17. května letošního roku a mimo jiné obnovili i kontroly podmínek prodeje potravin a jejich skladování.
"U převážné většiny uzavřených provozoven inspektoři zjistili zanedbání opatření proti výskytu škůdců, zejména hlodavců. Kontrola v prodejnách nebo zázemí zjistila výskyt myšího trusu, potraviny poškozené myším požerem a v některých případech i výskyt mrtvých myší. K dalším častým prohřeškům patřil dlouhodobě zanedbaný úklid - znečištěné podlahy a prodejní regály, výskyt plísní v provozovně nebo dokonce v chladicích zařízeních," přiblížil mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.
Některé prodejny potravin uzavřeli inspektoři celé, u jiných pouze některou část, například sklad balených potravin nebo pult, kde se prodávají nebalené potraviny (například uzeniny).
"Při zjištění nepřijatelných hygienických podmínek v provozovně uloží inspektoři na místě zákaz užívání prostor. Zároveň nařídí provozovateli, aby odstranil zjištěné nedostatky. Při opakované kontrole inspektoři posoudí, jestli provozovatel uvedl podnik do souladu s požadavky zákona a až poté případně zákaz uvolní. Následně je zahájeno správní řízení o uložení pokuty," dodal Kopřiva.*

Během letošního roku zatím veterinární inspektoři provedli na farmářských trzích 17 kontrol. Závadu zjistil v jednom případě. Jednalo se o nedodržení teplot nabízených produktů. V současné době probíhá správní řízení, v jehož rámci bude uložena pokuta. Uvedl to ředitel odboru veterinární hygieny a ochrany veřejného zdraví Krajské veterinární správy Státní veterinární správy pro Ústecký kraj Daniel Macháček na setkání s novináři v Ústí nad Labem.

V evidenci SVS a pod jejím dozorem je v současné době v kraji 36 tržišť. Na farmářském trhu v centru Ústí nad Labem inspektoři zkontrolovali tři prodejce, a to masa, mléčných výrobků a medu. Žádné pochybení neobjevili. „Chtěl bych vyjádřit radost,“ řekl novinářům Macháček u pojízdných prodejen mléčných výrobků a uzenin. „Vše je v pořádku, na úrovni a lze tu vidět i prodej bio-certifikovaného masa s náležitým označením,“ uvedl Macháček. Podle něj tržiště na ústeckém náměstí patří k těm menším. Principy legislativy pro prodej živočišných produktů jsou však stejné jako v kamenných obchodech. „Jako zákazník bych měl vědět, co kupuji a od koho kupuji. U každého zboží by měl být deklarován jasný původ. To platí jak u baleného, tak nebaleného zboží, přičemž každý prodejce nebaleného zboží musí mít určité hygienické zázemí,“ shrnul.

 

V letošním roce, kdy start sezóny farmářských trhů zbrzdila a ovlivnila koronavirová epidemie, provedli veterinární inspektoři na trzích zatím zhruba stovku kontrol prodejců. Závadu přitom zjistili u devíti procent z nich. Podle ústředního ředitele Státní veterinární správy ČR (SVS) Zbyňka Semeráda za poslední tři roky množství zjištěných závad klesá. Před několika dny inspektoři zkontrolovali farmářský trh na Mírovém náměstí v Ústí nad Labem, kde neshledali žádné závady.

Jednou z oblastí, které Státní veterinární správa (SVS) v rámci svého dozoru dlouhodobě kontroluje, je právě prodej potravin živočišného původu na farmářských trzích. Jelikož inspektoři SVS nechtěli prodejcům v nelehké situaci související se šířením koronaviru komplikovat život, zaměřili se především na plnění základních hygienických zásad prodeje. Naopak kontroly plnění administrativních povinností dočasně omezili na minimum. Inspektoři SVS opět zahájili kontroly trhů po jejich postupném znovuotevření, které bylo umožněno po 20. dubnu. Podle Semeráda minimálně do konce dubna situaci na otevíraných tržištích pouze monitorovali. „Dohodli jsme se s krajskými hygienickými stanicemi, že se podíváme i na dodržování předepsaných rozestupů a podobně. Ale podle informací, které máme z krajů, žádné větší problémy nebyly,“ poznamenal Semerád s tím, že kontrol jen obhlídkou realizovali asi pět desítek. Kontroly se podle mluvčího SVS Petra Vorlíčka konaly ve vstřícném duchu a zaměřovaly se především na případy, v nichž bylo na první pohled patrné porušení hygienických zásad, zejména ochrany potravin před kontaminací, teploty uchování, prodeje prošlých potravin či potravin zcela bez označení. Mezi nejčastější zjištěné závady patřily nedostatky v dodržování pravidel správné výrobní a hygienické praxe.

Celý článek najdete v týdeníku Zemědělec

Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) se na farmářských trzích zaměřují na hygienické zásady prodeje. V letošní sezóně provedli zatím zhruba stovku kontrol, nějakou závadu zjistili u devíti procent z nich. S ohledem na nelehkou situaci prodejců omezili dočasně kontrolu plnění administrativních povinností na minimum. SVS o tom informovala při kontrole trhu v Ústí nad Labem.

Zahájení sezóny trhů zbrzdila a ovlivnila koronavirová epidemie, otevřít se mohly po 20. dubnu. Do konce dubna situaci na otevíraných tržištích inspektoři pouze monitorovali. Kontroly se podle mluvčího SVS Petra Vorlíčka konaly ve vstřícném duchu a zaměřovaly se především na případy, v nichž bylo na první pohled patrné porušení hygienických zásad, zejména ochrany potravin před kontaminací, teploty uchování, prodeje prošlých potravin či potravin zcela bez označení.
"Úkolem kontrol bylo bezprostředně zajistit zdravotní nezávadnost nabízených produktů, naopak kontroly těch povinností, jejichž dodržování je důležité, nicméně nemají okamžitý vliv na zdraví spotřebitele, jsme odložili na pozdější období," uvedl ředitel SVS Zbyněk Semerád. "Od začátku června již probíhají kontroly ve standardním režimu," dodal.
V Ústeckém kraji letos provedli veterinární inspektoři na farmářských trzích 17 kontrol. Závadu zjistili v jednom případě. Šlo o nedodržení teplot při uchovávání nabízených produktů. Inspekce zahájila správní řízení, v jehož rámci bude uložena pokuta. V evidenci SVS a pod jejím dozorem je v současné době v kraji 36 tržišť.*

Prodejci na farmářských trzích se loni znovu polepšili, veterináři zjistili chybu při 14 procentech z 557 kontrol. Za Státní veterinární správu (SVS) to sdělil Petr Majer. Předloni byla chybovost devatenáctiprocentní, o rok dříve pak čtvrtinová. Za chyby loni kontroloři uložili pokuty za více než 480 tisíc korun, proti předloňským skoro 400 tisícům Kč. Nejčastější chybou byly hygienické prohřešky. Veterináři kontrolují prodejce i nyní, ale méně.

"Mezi nejčastější závady patřilo sestupně dodržování pravidel správné výrobní a hygienické praxe - tam spadá například nedostatečná ochrana produktů vůči vnější kontaminaci - nedodržení teplotního řetězce, nedostatky v označování výrobků, manipulace s nimi a nedostatečná sledovatelnost," sdělil Majer.

Trhy kontroluje SVS i nyní, přestože se mohly kvůli protikoronavirovým opatřením znovu otevřít teprve 20. dubna. Kontroly přizpůsobují současné mimořádné situaci. "Kontrolu konkrétního prodejce inspektoři zahajují v rámci tohoto režimu, pouze pokud na první pohled zjistí porušení hygienických zásad, zejména ochrany potravin před kontaminací, teploty uchování, doby spotřeby a v obzvláště odůvodněných případech nejasný původ (podezřelé jsou například potraviny bez jakéhokoli označení)," vysvětlil mluvčí.

Kontroly veterináři nezahajují, pokud nevidí chybu na první pohled. "Zejména ve větších městech koordinují SVS kontroly s hygieniky tak, aby nedocházelo k nadměrné zátěži prodávajících.*

Státní veterinární inspektoři omezí svou činnost. Plánované dlouhodobé kontroly, které neohrozí zdraví, se kvůli koronaviru odloží. Pracovníci Státní veterinární správy (SVS) budou v práci pokračovat na jatkách nebo při prošetřování týrání zvířat. Uvedl zástupce tiskového mluvčího Petr Majer. Podobně se zachovají inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI).

"Dozorová činnost zůstane plně zachována v těch nejzásadnějších oblastech jako jsou dozor na jatkách, odbavování zásilek veterinárního zboží, řešení případů podezření na výskyt nebezpečné nákazy či prošetřování závažných případů týrání zvířat. Dlouhodobě plánované kontroly a další kontroly, jejichž odklad bezprostředně neohrozí zdraví lidí a zvířat či chod ekonomiky, budou do odvolání minimalizovány," řekl. Pracovníci SZPI se zase zaměří na kontroly bezpečnosti potravin. "Primárně jde o došetřování podezření na výskyt potravin představujících riziko pro lidské zdraví, došetřování podnětů spotřebitelů, vystavování certifikátů nutných například pro vývoz potravin," sdělil mluvčí SZPI Pavel Kopřiva. Běžné ochranné pomůcky pracovníci SZPI mají, respirátory FFP 3 jim ale chybí. Získají je podle mluvčího poté, co budou dostupné. Majer konstatoval, že veterináři zatím potřebnou ochranu mají, nevydrží jim ale dlouho. Vedení SVS podle něj usiluje o jejich doplnění. Mění se také úřední hodiny, pracovníci SVS pracují, pokud můžou, z domova. Úřední hodiny jsou tak v celé ČR sjednocené na pondělí a středu od 9 do 12 hodin, jinak se musí nejdřív domluvit předem v naléhavých případech individuálně. SZPI funguje ve stejné dny od 8 hodin do 11 hodin.

Státní veterinární správa prověřila loni v Plzeňském kraji 27 farem chovajících drůbež. Vyšetření krve nikde nezjistilo nebezpečnou ptačí chřipku, která se vyhnula celé ČR, stejně jako africký mor prasat, jehož případů v Evropě přibývá a letos už bylo mimo Českou republiku 2400 pozitivních nálezů u divokých prasat a 150 u domácích. Uvedl to ředitel krajské veterinární správy Václav Poláček.

"Veterináři loni v kraji vyšetřili 212 domácích prasat z 21 chovů a 1783 divočáků, což je rekord v ČR," uvedl. Vyšší zájem o vyšetření divokých prasat mají myslivci, správa také testovala 255 divočáků uhynulých na silnicích, za něž platí nálezné dva tisíce korun. Kontrol meziročně přibylo se stejným stavem pracovníků krajské správy. Celkové sankce se meziročně zvýšily o 400 tisíc korun na 1,5 milionu a průměrná výše pokuty z 9800 na 10 400 Kč. Plánovaných kontrol na infekční nemoci zvířat provedlo šest veterinářů v sedmi okresech kraje 214, meziročně o 13 procent více. Dalších 54 bylo neplánovaných. ČR si udržela udělené nákazové statusy a například trvale od roku 2002 je zemí bez vztekliny, od roku 1967 bez tuberkulózy skotu, od roku 1975 bez slintavky a kulhavky a třetím rokem je bez výskytu afrického moru prasat. "Statusy pomáhají českým chovatelům užitkového i plemenného skotu i prasat s otevíráním nových trhů ve třetích zemích," řekl ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat Richard Bílý. Ptačí chřipka byla v kraji naposledy před třemi lety. Šest krajských veterinárních lékařů zvládlo loni o osm procent více kontrol týkajících se pohody zvířat. "Podnětů od občanů přibývá, jsou více všímaví a problematice víc rozumí. Zefektivňuje se spolupráce s policií i obcemi," uvedl Poláček. Loni provedli veterináři 525 kontrol, z toho 178 jich bylo u hospodářských zvířat a zbytek u zájmových zvířat, u nichž není hlavním účelem hospodářský efekt. Přibývá kontrol na podněty občanů. "U hospodářských zvířat jich bylo 65, u zájmových pak na podněty občanů polovina," řekl ředitel.*

Nákup burčáku se stává rizikovější záležitostí, protože loni rostl počet a závažnost prohřešků při jeho prodeji. Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) loni zkontrolovala 290 prodejních míst a v 61 případech inspektoři odebrali vzorek pro laboratorní analýzu. Deset vzorků nakonec nevyhovělo, což je nejvíce za poslední čtyři roky, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Pavel Kopřiva.

K největším prohřeškům patří ředění vodou ve třech případech a nadlimitní přídavek cukru ve stejném množství případů. V jednom případě prodejce prodával menší než deklarovaný objem, dvakrát inspektoři objevili nadlimitní podíl alkoholu, ve dvou případech naopak podlimitní.Inspekce postupně zveřejňuje nevyhovující burčáky, jejich výrobce a místa prodeje na webu Potraviny na pranýři.
"Inspektoři uskutečnili kontroly u prodejců i u výrobců, a to zejména u těch, jejichž vzorky v minulosti nevyhověly požadavkům právních předpisů, a u nových dosud neprověřených prodejců, u nichž převládá stánková forma prodeje," uvedl Kopřiva. Inspektoři také často vyráželi na podnět spotřebitelů.
O rok dříve mířilo do laboratoře 44 vzorků, nevyhovělo pět, v roce 2017 jich nevyhovělo sedm z 51 a v roce 2016 čtyři z 69. Inspektoři kontrolují jak burčák, což je nápoj vyrobený výlučně z českých a moravských hroznů, tak částečně zkvašený hroznový mošt. Jde o tentýž nápoj, avšak ze zahraničních hroznů. "Při kontrole se inspektor zaměřuje mimo jiné na senzorické požadavky, na místě tedy hodnotí chuť, vůni a barvu nápoje, dále řádné označení zboží pro spotřebitele, odpovídající průvodní dokumentaci dokládající původ zboží a hygienu prodeje," popsal Kopřiva.*

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2022 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down